Toimiva kunta, omat palvelut

Asukkaistaan huolehtiva kunta hoitaa palvelut itse. Julkinen sektori pystyy toteuttamaan toimintoja joustavasti ja hyödyntämään eri toimijoiden yhteistyötä koko palveluketjussa.

Ulkoistetut palvelut kannattaa ottaa takaisin omaksi työksi

Palveluja ei tarvitse kilpailuttaa, kun kunta tuottaa ne itse. Julkinen sektori pystyy toteuttamaan toimintoja joustavasti, koska palvelut pystytään rakentamaan yhtenäiselle ja toimivalle palveluketjulle.

Julkiset palvelut tulee säilyttää demokraattisessa päätösvallassa. Vaikka palvelu päätettäisiin ulkoistaa, vastuu palvelun toimimisesta jää kunnalle.

Ulkoistaminen toimii palveluketjuissa usein huonosti. Ulkoistaminen ei automaattisesti tuo säästöjä eikä pelkkä hinta voi olla ulkoistamisen peruste. Kilpailutuksiin liittyvät sopimukset ja palvelukuvaukset rajoittavat toimintaa.

Vaikka palvelu päätettäisiin ulkoistaa, vastuu palvelun toimimisesta jää kunnalle.

Vuosien saatossa monia kunnallisia palveluita on ulkoistettu. Samaan aikaan kunnat käyttävät ostopalveluihin rahaa jatkuvasti enemmän. Nyt on aika laatia takaisinotto-ohjelma palveluille, jotka kunnan kannattaa tehdä omana työnä.

Väestön tarvitsemien palvelujen on toimittava myös poikkeustilanteissa. Yhteiskunta varautuu ylläpitämään elintärkeitä toimintoja poikkeusolosuhteissa huoltovarmuustoimenpiteillä, kuten lääke- ja tarvikehuollolla.

Erivärisiä pilleireitä ja kuumemittari.

Yksityisen sektorin toimijoita tarvitaan huoltovarmuustoimenpiteiden toteuttamisessa, mutta markkinaehtoisesti toimivat palveluntuottajat eivät voi toteuttaa huoltovarmuustehtävää.

Hankinnoilla torjutaan harmaata taloutta ja edistetään vastuullista yritystoimintaa. Hankinnat pitää tehdä niin, että Suomen kunnat siirtyvät kohti ilmastoneutraalia taloutta. Siirtymä on tehtävä niin, että työehdoista pidetään huolta.

Hankinnoissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kuntalaiset saavat jatkossa entistä enemmän digitaalisia palveluita, joita on helppo käyttää. Tietosuojaan ja tietoturvaan pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Tukipalvelut pitävät arjen pyörimässä

Vanhusten hyvä hoito ja hoiva, toimiva päivähoito ja turvalliset leikkaukset sairaaloissa onnistuvat vain, jos niin kutsutut tukipalvelut ovat kunnossa.

Tukipalveluiden ammattilaiset siivoavat koulut ja sairaalat, huoltavat leikkausvälineet ja pitävät bussit ja lähijunat ajokunnossa. Tukipalveluiden tähtiammattilaiset ovat monille näkymättömiä, mutta työn jälki on aina näkyvää. He ovat runko, jota ilman julkiset palvelut eivät toimi.

Julkisen sektorin tähtiammattilaiset huoltavat laitteet, pitävät sairaalat ja päiväkodit siisteinä ja valmistavat ravitsevan ruuan kouluihin. Ammattitutkinnon suorittaneiden lisäksi tukipalveluissa työskentelee erikoisammattitutkinnon suorittaneita.

Tukipalvelut kannattaa tuottaa julkisina palveluina. Silloin palvelujen toimintavarmuus säilyy taatusti hyvänä.

Kun työntekijät voivat hyvin, kunta säästää rahaa

Julkista sektoria uhkaa paheneva työvoimapula. Uusien ammattilaisten kouluttaminen ei yksin ratkaise ongelmaa, koska Suomeen syntyy yhä vähemmän lapsia.

Työvoimapula selätetään, kun julkisten palveluiden ammattilaiset voivat töissä hyvin. Mitä paremmin työpaikalla voidaan, sitä pidempään työntekijät jaksavat tehdä töitä.

Työhyvinvointi säästää kunnilta selvää rahaa.

Jo tänä päivänä kunnat maksavat kaksi miljardia euroa työkyvyttömyydestä koituvia kuluja. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kunta-alalla on kääntynyt nousuun vuosien laskusuunnan jälkeen. Mielenterveyden häiriöiden, erityisesti masennuksen ja toistuvan masennuksen osuus työkyvyttömyyden syinä on kasvanut.

Tulevalla valtuustokaudella kunnissa pitää ottaa tavoitteeksi työhyvinvoinnin parantaminen. Se onnistuu, kun johtaminen on kunnossa ja henkilökunnan ammattitaito pidetään ajan tasalla.