Kunnat sivistävät ja kasvattavat

Koulut, päiväkodit, kirjastot ja kulttuurilaitokset ovat kuntien tärkeimpiä palveluita, kun sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan muualla. Virkeä kulttuuritarjonta houkuttaa myös uusia asukkaita. Palvelut toimivat, kun niihin satsataan ja henkilökuntaa on riittävästi.

Toimiva opetus tarvitsee riittävästi henkilökuntaa ja rahoitusta

Suomalaisten opintie pidentyy, kun oppivelvollisuutta jatketaan toisen asteen opintojen loppuun asti. Samalla nuoret tarvitsevat entistä enemmän ohjausta.

Ohjausta tarvitaan erityisesti, kun opiskelijat siirtyvät peruskoulusta lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Monet toisen asteen opiskelijat tarvitsevat apua arkensa ongelmiin ja tulevaisuutensa suunnitteluun. Ohjaus onnistuu, kun osaavaa henkilökuntaa on tarpeeksi.

Oppituntien lisäksi koulun on tarjottava kiinnostavaa harrastustoimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän. Kaikesta tästä syntyy kokonaiskoulu, entistä ehjempi koulupäivä.

lapsi ja koulukirja sekä koulunkäyntiavustaja

Kokonaiskoulussa tarvitaan opettajien lisäksi koulunkäynnin ohjaajia sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia. Työt kannattaa tehdä kunnan omana työnä ja sivistyksen ammattilaisille on tarjottava riittävä määrä työtunteja vuoden ympäri.

Koulun tulee verkottua omaan lähiyhteisöönsä ja kehittyä oman alueensa toimintakeskukseksi, kun toiminnan järjestämisessä ja kerhojen ohjaamisessa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Eheän koulupäivän rakenne varmistaa koululaisille hengittävän, joustavan ja säännöllisen päivärytmin. Samalla perheelle jää enemmän yhteistä aikaa kotona koulu- ja työpäivän jälkeen. Koulujen toimintaa onkin suunniteltava yhdessä oppilaiden ja perheiden kanssa.

Koulukiusaaminen ja -väkivalta ovat vakavia ongelmia, jotka kuntien pitää ratkaista. Ratkaisuja kannattaa etsiä oppilashuoltoryhmissä, joissa on mukana monen alan ammattilaisia. Koulunkäynninohjaajat tuovat ryhmiin korvaamatonta osaamista.

Kiusaamisen ja väkivallan selvittämisessä ei saa syyllistää eikä rangaista uhria. Uhrille ei saa koitua selvittelystä ylimääräistä kärsimystä.

Kiusaajille ja väkivallan tekijöille on voitava antaa sopiva rangaistus. Tekijöiden on myös pystyttävä sovittamaan tekonsa. Heille pitää lisäksi tarjota tukea, jonka avulla he pystyvät kasvamaan toisia kunnioittaviksi aikuisiksi.

Motivoitunut henkilökunta kasvattaa lapset hyvin

Varhaiskasvatus luo lapsille sosiaalisia suhteita, vähentää syrjäytymistä ja parantaa perheiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kun varhaiskasvatuksen maksuja alennetaan, entistä useampi kuntalainen pääsee nauttimaan sen hyödyistä.

Varhaiskasvatuslaissa on tarkoin säädetty, kuinka monta aikuista lapsiryhmissä pitää olla paikalla. Suhdeluvuista on pidettävä kiinni, jotta henkilökunta jaksaa työssä ja lapset saavat turvallista varhaiskasvatusta.

lastentarhanopettaja ja lapsi askartelevat

Hyvä varhaiskasvatus onnistuu vain, jos työntekijät voivat hyvin ja palkkaus on kunnossa. Työnantajana kunnan tulee huolehtia koko henkilöstönsä täydennys- ja muuntokoulutuksesta ja maksaa koko vuoden työstä koko vuoden palkan.

Motivoinut henkilökunta hoitaa ja kasvattaa lapset hyvin niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossakin. Motivaatio pysyy yllä, kun koko vuoden työstä saa koko vuoden palkan eikä joudu kesäksi palkattomalle pakkolomalle.

Kohtuuhintainen ja monipuolinen liikuntatarjonta pitää virkeänä

Kaikilla tulotasoon katsomatta on oltava mahdollisuus liikunnan harrastamiseen ja arkiliikuntaan. Liikunta ja urheilu auttavat ihmisiä voimaan hyvin ja pysymään terveinä.

Ihmisiä jumppaamassa aurinkoiselle kentällä ulkona.

Kun kunnan liikuntapalvelut ovat kunnossa ja ne ovat sopivan hintaisia, ei liikunta jää varakkaiden yksinoikeudeksi. Liikuntapaikkoja pitää olla riittävästi ja niihin tarvitaan tarpeeksi ammattitaitoista henkilökuntaa. Liikuntavuorot on jaettava tasapuolisesti erilaisille ryhmille.

Nykyaikainen kirjasto on tapaamis- ja tapahtumapaikka

Kirjastolaitos on suomalaisen yhteiskunnan hienoimpia palveluita. Kirjastojen ylläpito vaatii riittävästi ammattitaitoista, osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa.

Kirjastot antavat kuntalaisille mahdollisuuden kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, tietojen ja taitojen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Nykyaikainen kirjasto tarjoaa lukemisen lisäksi helposti lähestyttäviä ja maksuttomia kulttuuritapahtumia. Kirjasto on kuntalaisten oma olohuone, jossa luovuus kukoistaa.

Kirjastojen tehtävänä on lain mukaan edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto elää ja muuttuu yhteiskunnan muutosten myötä, mutta säilyy silti sivistyksen ja kulttuurin kehtona.

Työntekijä kirjastossa hyllyjen välissä, taustalla suuri ikkuna.

Kulttuuritarjonta houkuttaa yrityksiä ja veronmaksajia

Monipuolinen ja vireä kulttuuritarjonta houkuttelee kuntiin nuoria aikuisia, perheitä, korkeasti koulutettuja asukkaita, kasvuyrityksiä ja korkean teknologian yrityksiä.

Kunnan tulee tarjota kaikille asukkailleen monipuolisia harrastuksia ja kulttuuripalveluita. Kuntien kulttuuripalvelut ovat merkittävä osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että aktiivinen kulttuurin harrastaminen auttaa ihmisiä kokemaan itsensä terveemmiksi sekä keholtaan että mieleltään.

Ihmiset pitävät toisiaan kädessä keltaisella valaistulla teatterilavalla, siluetteja selin kuvaajaan.

Kulttuuritilat, museot, teatterit ja orkesterit toimivat vain, jos niillä on käytössään riittävästi rahaa ja henkilökuntaa. Kulttuuripalvelut ovat merkittävä osa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelutarjontaa. Erilaiset kulttuuritilat, museot, teatterit ja orkesterit tarvitsevat sekä henkilö- että rahallisia resursseja voidakseen toimia.

Hyvä kulttuuripolitiikka on kokonaisuus, jossa esimerkiksi ammattimainen kulttuuritoiminta ja lasten harrastusmahdollisuudet tukevat toisiaan.