Kuntaremontti 2021–2025

Sillä on väliä, miten lapsesi ruokitaan, kotikatusi aurataan ja mummoasi hoidetaan. Kesäkuun kuntavaaleissa juuri sinä pääset vaikuttamaan tähän kaikkeen. Ennakkoäänestys alkaa 26. toukokuuta, varsinainen vaalipäivä on 13. kesäkuuta. Muista äänestää.

Ennakkoäänestys alkaa 26.5, muista äänestää

Kuntien valtuustoissa päätetään, kuka hoitaa mummosi, auraa kotikatusi ja ruokkii lapsesi. Sinä päätät, kuka valtuustossa istuu seuraavat neljä vuotta. Kuntavaalien ennakkoäänestys on 26.5.–8.6.2021. Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.

SAK:n kuntavaalikoneesta löydät ehdokkaan, joka ymmärtää duunarin arkea. Tässä suora linkki JHL:läisiin ehdokkaisiin.

JHL:n kuntaremontti 2021–2025

JHL:n kuntaremontti tarjoaa 15 työkalua, joilla kunnat laitetaan entistä ehompaan kuntoon. Liity sinäkin  ammattiliittoon, joka pitää huolta kunnon työehdoista työehdoista, myös kunnissa!

Pohjoismaat ovat maailman moderneimpia yhteiskuntia. Pohjoismaisen mallin tunnusmerkki on vahvat julkiset palvelut, jotka tukevat erityisesti naisia ja heikoimmassa asemassa olevia.

Suomen perustuslain mukaan maamme jakaantuu kuntiin, joissa valtaa käyttävät kunnan asukkaat.

Sivistyksen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, ympäristönsuojelun ja teknisen toimen palvelut sekä monet tukipalvelutoiminnot järjestetään kunnissa myös sote-uudistuksen jälkeen.

lapsia leikkämässä

Katso kaikki JHL:n teemat kuntaremonttiin 2021–2025

Kunnan elinvoima syntyy sen alueella olevista työpaikoista, hyvistä palveluista ja vireästä eteenpäin menosta. Asuinympäristö, työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet, liikenteellinen saavutettavuus sekä kaupalliset ja tapahtumapalvelut muodostavat kunnan vetovoimatekijöiden ytimen. Sitä tukevat kuntakeskustojen viihtyisyys, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, turvallisuus, uudistuvuus, ilmapiiri ja kunnan omat erityispiirteet. Yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin palvelut täydentävät kunnan palveluita.

Kunnalliset palvelut vaikuttavat keskeisesti kunnan elinvoimaan. Toimiva kunta tuottaa palvelut pääosin omana työnä. Yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin palvelut täydentävät kunnan palveluita.

Kunnallisissa palveluissa on kyse myös huoltovarmuudesta.

Kunta, joka tuottaa palvelunsa valtaosin itse, omistaa energiayhtiönsä ja vesilaitoksensa sekä tuottaa kuntalaisilleen edullisia vuokra-asuntoja, säilyttää mahdollisuuden päättää kuntalaistensa asioista myös silloin, kun olot ympärillä muuttuvat.

Tavoitteena tulee olla laajasti jäsenistään vastuuta ottava ja heitä palveleva kunta. Siihen kuuluvat lakisääteisten palveluiden lisäksi monet muutkin toiminnot, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia, itsemääräämisoikeutta ja kunnan elinvoimaa.

tuulivoimaloita pellolla, taustalla auringonlasku

Kuntaremontti 2021–2025, näin se tehdään

JHL:n kuntaremontissa on neljä kokonaisuutta, joiden alla on kaikkiaan 15 teemaa.

Toimiva kunta, omat palvelut

Kunnat sivistävät ja kasvattavat

Terveyserot aisoihin

Kuntien pitää saada päästönsä kuriin

Mistä löydät tietoa ehdokkaista?

SAK:n kuntavaalikone auttaa sinua löytämään ehdokkaan, joka on sitoutunut palkansaajille tärkeisiin arvoihin. Ehdolla on suuri joukko JHL:n jäseniä.

JHL tarjoaa ehdokkaiden tueksi remonttiteemat

Kevään 2021 kuntavaaleissa on ehdolla iso joukko JHL:n jäseniä. JHL toivoo, että liiton jäsenet tuovat vaalityössään näkyvästi esille kuntaremontin teemat.

Tutustu kuntavaaliesitteeseen

JHL on julkaissut myös kuntavaaliesitteen, josta löydät Kuntaremontin työkalut tiivistettynä.

Rahallisen vaalituen hakukierrokset olivat 18.3.–5.4.2021 ja 4.- 11.5.2021. Vaalituki pyritään saamaan maksuun kaikille hakijoille toukokuun loppuun mennessä.