Tutkittu tieto

JHL tarjoaa tutkittua tietoa suomalaisesta työelämästä. Artikkelit, talouskatsaukset ja barometrit luotaavat maamme tilaa muun muassa tilastotieteen ja taloustieteen keinoin. JHL:n tietopakettien avulla teet päätöksiä, jotka perustuvat tutkittuun tietoon.

Talouskatsaukset

JHL:n talouskatsaukset perustuvat eri lähteistä koottuihin tietoihin jotka kuvaavat, minkälainen taloudellinen tilanne tällä hetkellä Suomessa on. Katsaus sisältää myös arvioita siitä, mihin suuntaan Suomi on talousnäkökulmasta menossa.

Kyselytutkimukset

Teemme kyselytutkimuksia suomalaisten mielipiteistä. Kohteena ovat mun muassa erilaiset julkisen palvelun toiminnot ja toimialat.

Raportteja ja selvityksiä

Sukupuolten palkkaeroja Suomessa selittävät tekijät
– ehdotuksia palkkaeroihin puuttumiseksi – Youssef Zad JHL:n ekonomisti

Raportit ja selvitykset ovat laajempia erillisselvityksiä tai akateemisia tutkimuksia eri aihepiireistä.

Selvitys hoivamitoituksesta ja sen vaatimista henkilöstöresursseista 2019 (Vertikal Oy) 2019  (pdf, 367 kt)

Näkemyksiä varhaiskasvatuksen tiekartaksi (Vertikal Oy) 2017 (pdf, 5 Mt)

Analyyseja ja artikkeleita

Analyysit

28.5.2021 Sukupuolten palkkaerot -analyysissä avataan sukupuolten palkkaeroihin liittyviä käsitteitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä – Youssef Zad, JHL:n ekonomisti

15.1.2021 Yhden vanhemman perheiden huoltajista runsaasti uusia
työllisiä lastenhoitoa kehittämällä – Youssef Zad, JHL:n ekonomisti

23.10.2020 Näkökulmia yli 55-vuotiaiden työllisyyteen Suomessa,  JHL:n analyysi työttömyysturvan lisäpäiväreformista – Youssef Zad, JHL:n ekonomisti

24.9.2020 Katsaus kuntatalouteen, JHL:n analyysi kuntien taloudesta (syksy 2020)  –  Youssef Zad, JHL:n ekonomisti

23.9.2020 JHL:n analyysi budjettiriihestä –  Vesa Mauriala, JHL:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö ja Youssef Zad, JHL:n ekonomisti

11.9.2020 Työajan lyhentäminen ja kansalaisten mielipiteetVesa Mauriala, JHL:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

7.9.2020 JHL:n näkemyksiä valtiontalouden kehyksiin ja julkisen talouden suunnitelmaan 2021–2024Youssef Zad, JHL:n ekonomisti

31.10.2018 Maan hallituksen uusi esitys irtisanomislaiksi mietityttää – saadaanko kolmikanta toimimaan? – Vesa Mauriala, JHL:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Artikkelit

24.10.2018 Miten niin ”uusi” ammatillinen koulutusHeini Wink, JHL:n koulutuspoliittinen asiantuntija

Opinnäytetyöt

03/2020  Kuinka opiskelijat sitoutetaan? Ammattiliitto JHL:n opiskelijatoimintaa kehittämässäEena Kero, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko

JHL:n kannanotot budjetti- ja kehysriihiin