Tulevaisuuden JHL

Miten ilmastokriisi ja sen torjuminen vaikuttavat työhösi? JHL on teettänyt selvityksen ilmastokriisin vaikutuksista, jotta liiton jäsenet eivät jää ilman töitä ja lisäkoulutusta.

Työntekijä nostaa liikennemerkkejä varastolla

Työelämän on pakko muuttua myös Suomessa, jotta yhteiskunta ja luonto eivät jää ilmastokriisin jalkoihin. Ammattiliitto JHL teetti keväällä 2021 selvityksen, jossa ennakoidaan ilmastomuutoksen vaikutuksia liiton jäseniin, heidän töihinsä ja työehtoihinsa. Lue tiivistelmä tuloksista tai tutustu kattavaan raporttiin. Löydät kattavat raportit sivun alaosasta.

Ilmastokriisi tuntuu sinunkin työssäsi: ”Jos emme toimi nopeasti, häviäjiä olemme me kaikki”

Ilmastoselvitys on osa JHL:n laajempaa tulevaisuustyötä, jonka aikana JHL julkaisee yhteensä viisi selvitystä. Seuraa uutisointia ilmastosta ja JHL:n tulevaisuustyöstä JHL:n Facebook- ja Twitter-tileillä aihetunnisteella #tulevaisuudenjhl.

Näin ilmastokriisi näkyy JHL:n jäsenten töissä

Ammattiliiton pitää olla ilmastotoimissa mukana ja ilmastokriisin torjunnassa täytyy muistaa niin kutsuttu oikeudenmukainen siirtymä. Suomessa se tarkoittaa muun muassa, että ihmiset tulevat taloudellisesti toimeen, jos ilmastokriisi sulattaa työpaikan alta. Yhteiskunnan pitää myös tarjota riittävästi koulutusta alanvaihtajille.

Sosiaali- ja terveysala

Lähihoitajilla, sairaanhoitajille ja välinehuoltajilla riittää töitä ja kiirettä, koska ilmastokriisi lisää onnettomuuksia ja tauteja. Sairaaloihin saapuu entistä enemmän helteessä nuutuneita tai luitansa rikkoneita.

Lue lisää ilmastokriisin vaikutuksista alan sosiaali- ja terveysalan töihin.

Turvallisuusala

Pelastajien ja ensihoitajien työt lisääntyvät, koska sään ääri-ilmiöt lisäävät onnettomuuksia. Muuttuvat sääolot tekevät työstä entistä vaarallisempaa.

Lue lisää ilmastokriisin vaikutuksista turvallisuusalan töihin.

Kasvatus- ja ohjausala

Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat tekevät töitä myös ulkona, yleistyvät helteet ja lisääntyvä liukkaus vaikuttavat työoloihin. Varhaiskasvatuksella on iso rooli siinä, että lapsista kasvaa ilmastotietoisia.

Lue lisää ilmastokriisin vaikutuksista kasvatus- ja ohjausalan töihin.

Ravitsemis- ja puhtausala

Kokkien ja muiden ruokapalvelualan ammattilaisten pitää opetella tekemään enemmän kasvisruokia.

Siivoojien pitää kiinnittää entistä enemmän huomioita desinfiointiaineiden käyttöön.

Lue lisää ilmastokriisin vaikutuksista ravitsemis- ja puhtausalan töihin.

Siivooja puhdistaa suihkuseinää punaisella, suurella lastalla.

Tekniikka ja liikenneala

Kiinteistöhuoltajat joutuvat ahkeroimaan , kun kosteus nakertaa talojen julkisivuja ja homeongelmat lisääntyvät. Lisääntyvä liukkaus kiusaa raitiovaunujen ja bussien kuljettajia. Liikenneammattilaisten pitää myös opetella käyttämään uusia kulkupelejä, koska tieliikenteen päästöjä on karsittava.

Lue lisää ilmastokriisin vaikutuksista tekniikka- ja liikennealan töihin.

Tietotyö- ja hallintoala

Alalla tehdään paljon sisätöitä. Ajatus takkuaa ja työteho kärsii, jos sisällä on liian kuuma. Ilmastokriisin vaikutuksista kirjastonhoitajien, IT-ammattilaisten ja assistenttien töihin on vähän tutkimustietoa.

Lue lisää ilmastokriisin vaikutuksista tietotyö- ja hallintoalan töihin.

JHL:n ilmastoselvitys

JHL:n ilmastoselvityksessä pohditaan, miten ilmastokriisi ja sen jarruttaminen vaikuttavat ammattiliiton jäseniin. Selvityksen teki keväällä 2021 tutkimustoimisto Aula Research. JHL tarjoaa työn tulokset nähtäväksi nopeasti luettavana tiivistelmänä ja kahtena perusteellisena raporttina.

JHL:n tulevaisuustrendit 2021–25

Ammattiliitto JHL perehtyy vuosien 2021-2025 aikana yhteensä viiteen laajaan ilmiöön, jotka vaikuttavat JHL:n jäsenten töihin.

Ilmastonmuutoksen lisäksi teemoina ovat ikääntyminen, teknologian kehittyminen, muuttuva talousjärjestelmä ja kaupungistuminen.