Oikeudenmukainen verotus

Suomessa lapset pääsevät kouluun ilmaiseksi, terveydenhoito on edullista ja kirjasto löytyy pienimmästäkin kunnasta. Kaikki nämä palvelut maksetaan verovaroilla.

Suomessa lääkäriin ja terveydenhoitajalle pääsevät kaikki, eivät vain rikkaat. Kunnat ja valtiot pyörittävät kirjastoja, teattereita ja päiväkoteja, maksavat katujen aurauksen ja pitävät tiet kunnossa.

Julkiset palvelut maksetaan pääosin verovaroilla. Vakaa ja vauraus talous takaa, että palveluille löytyy rahaa jatkossakin. JHL:n mielestä Suomeen tarvitaan mahdollisimman laaja veropohja ja matalat veroprosentit. Ne takaavat hyvinvointivaltion rahoituksen.

JHL:n verokannat tiivistettynä

Tutustu myös ammattiliittosi JHL:n laajaan esitykseen oikeudenmukaisesta verotuksesta Suomessa ja EU:ssa.

Veroja maksetaan, jotta palvelut pysyvät pystyssä

Suomessa veroja maksetaan muun muassa ostoksista, palkasta ja asunnon vuokraamisesta. JHL:n mielestä palkkatuloja kannattaa verottaa nykyistä kevyemmin ja verotuksen painopistettä muuttaa kulutuksen, haittojen ja pääomatulojen verottamiseen.

Laaja ja tiivis veropohja, matalat verot

JHL ei halua leikata julkisia palveluja. Tämä tavoite toteutuu veropohjaa laajentamalla ja tiivistämällä. Veroja kerätään mahdollisimman monesta eri lähteestä ja verohelpotuksia sekä poikkeussäännöksiä poistetaan. Palkkatuloja voitaisiin verottaa vähemmän, kun verotuksen kohteita on enemmän.

Johdonmukainen veropolitiikka

Kuntien ja valtion harjoittaman veropolitiikan on oltava ennustettavaa ja johdonmukaista. Jos veropolitiikka on poukkoilevaa, isoja taloudellisia päätöksiä ei kukaan uskalla tehdä, eivät kotitaloudet eivätkä yritykset.

Verotus oikeudenmukaiseksi EU:ssa

Julkiset palvelut rahoitetaan verovaroilla. JHL vaatii oikeudenmukaisempaa verotusta EU-maihin. JHL haluaa tehdä veronkierrosta mahdollisimman vaikeaa ja hankaloittaa maiden välistä haitallista verokilpailua.