Siirry sisältöön

Yliopistojen tes-neuvottelut vuoden 2023 palkantarkistuksista kariutumassa

Yliopistojen palkkaneuvottelut ovat kariutumassa. Syynä on työnantajan edustajien haluttomuus neuvotella.

Yliopistojen vuoden 2023 palkantarkistuksia koskevat työehtosopimusneuvottelut päättyivät ainakin toistaiseksi perjantaina 10.2. työnantajan edustajan Sivistan haluttomuuteen neuvotella. Sivista ei nähnyt edellytyksiä uusien neuvotteluaikojen sopimiseksi. 

Ammattiliitto JHL:n mukaan Sivista ei ole koko neuvotteluprosessin aikana kunnioittanut vakiintuneita neuvottelutapoja ja on kieltäytynyt toimittamasta kirjallista neuvotteluesitystä.  

Palkansaajajärjestöt JUKO, Pro ja JHL ovat esittäneet kirjalliset tavoitteensa ensimmäisessä neuvottelussa. Keskeistä ovat ostovoimaa parantavat palkankorotukset. Palkankorotusten tulee ylittää ennustettu inflaation taso. Yliopistokohtaisia olosuhteita voidaan tarvittaessa huomioida paikallisessa järjestelyerässä.  

Palkansaajat ovat koko neuvotteluprosessin ajan olleet valmiita avoimeen keskusteluun ja neuvotteluun. Sivistan tähänastinen toiminta neuvottelupöydässä on sen sijaan ollut hämmentävää ja yli kymmenen vuoden aikana vakiintuneen neuvottelukulttuurin vastaista, vastaava sopimusasiantuntija Reetta Kuosmanen kertoo. 

– Neuvottelujen käynnistymisvaiheessa tammikuussa työmarkkinoiden tilanne oli hyvin epäselvä. Sen vuoksi konkreettisten esitysten laatiminen on ollut hankalaa. Tilanne on kuitenkin ollut helmikuussa selkiytymään päin ja konkreettisille palkkausta koskeville neuvotteluille on hyvät edellytykset, mikäli tahtoa tähän löytyy. 

Sivista on ainakin toistaiseksi ollut sitä mieltä, että jo syntyneet palkkaratkaisut ovat yliopistoille liian kalliita. Palkansaajapuolen tekemien selvitysten perusteella yliopistojen talous kestää hyvin henkilöstön ostovoimaa turvaavien ratkaisujen tekemisen. 

Yliopistojen työntekijät ovat tehneet koronavuosien aikana ansiokasta työtä yliopistojen toimintaedellytysten turvaajina ja auttaneet yliopistoja ja opiskelijoita selviämään vaikeiden aikojen yli. Yliopistolaiset ovat ansainneet palkankorotuksensa. 

– Neuvottelujen jatkamista koskeva pallo on nyt Sivistalla. Palkansaajat odottavat kutsua neuvottelupöytään.  

Mikäli ratkaisua vuoden 2023 palkoista ei saada aikaan perjantaihin 17.2. mennessä, joudutaan voimassa oleva työehtosopimus irtisanomaan. Tällöin siirrytään täysiin tes-neuvotteluihin uudesta työehtosopimuksesta 31.3.2023 jälkeiselle ajalle. 

Lisätietoja: 

Vastaava sopimusasiantuntija, tiiminvetäjä Reetta Kuosmanen, 050 461 9301