Siirry sisältöön

Palkankorotukset kunta-alan tekniselle (TS-22) henkilöstölle 1.10.2022

Kunta-alan teknisen henkilöstön palkat nousevat lokakuun alusta. JHL, Jyty, Juko ja KT ovat päässeet sopuun keskitetyn järjestelyerän jakamisesta.

Pääsopijajärjestöt JAU (JHL ja Jyty), Juko ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat sopineet kunnallisen teknisen henkilöstön keskitetyn järjestelyerän jakamisesta. Luvassa on sekä yleiskorotus että palkkaryhmien alarajojen korotus.

Viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.10.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,48 %, jolloin TS22:n 12 § mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotetaan 0,48 prosentilla.

Palkkaryhmien alarajojen korotuksiin käytettiin järjestelyerästä 0,02 % ja se jaettiin prosentuaalisesti tasaisesti eri palkkaryhmiin. Palkkaryhmien alarajojen korotus on ollut JHL:n tavoitteena usealla neuvottelukierroksella. Nyt myös I ja II palkkaryhmän välistä eroa kasvatettiin. Myös tämä on ollut JHL:n neuvottelutavoitteena.

Palkkaryhmien tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat 1.10.2022 lukien

  • I palkkaryhmä: Vähimmäispalkka 1864,37 euroa
  • II palkkaryhmä: Vähimmäispalkka 2147,32 euroa
  • III palkkaryhmä: Vähimmäispalkka 3372,38 euroa

Vähimmäispalkkaa korotettiin 0,5 prosentilla. Vähimmäispalkka on 1.10.2022 lukien 1708,41 euroa.

Tarkemmin erän jakamisesta pääsopijajärjestöjen sekä KT:n yhteisessä yleiskirjeessä.

Kesäkuussa solmitussa kolmevuotisessa työ- ja virkaehtosopimuksessa sovittiin palkankorotuksista, jotka tulivat voimaan 1.6. alkaen. Yleiskorotuksen suuruus oli 46 euroa tai 2,0 prosenttia. Myös vuosien 2023 ja 2024 palkankorotusten vähimmäistasosta sovittiin.

Lisäksi sovittiin viisivuotisesta palkkaohjelmasta. Se on oma erillinen ohjelmansa, jonka korotukset tulevat vuosittaisten palkankorotusten lisäksi vuosina 2023−2027. Palkkaohjelman korotukset ovat yhteensä viisi prosenttia.