Siirry sisältöön

Senaatti-kiinteistöihin ja Puolustuskiinteistöihin 1+1 vuoden sopimus: varallaoloon selkeyttä, sotaharjoitusten työehdot työehtosopimukseen

Yleiskorotus tulee maksuun 1.6.2022, sen suuruus on 1,8 prosenttia. Työehtosopimusta noudatetaan Senaatti-kiinteistöissä ja Puolustuskiinteistöissä.

Valtion kiinteistö- ja toimitilakumppani Senaatti-konserni on saanut uuden työehtosopimuksen. Konserniin kuuluvat Senaatti-kiinteistöt liikelaitos ja sen Puolustuskiinteistöt tytärliikelaitos.

Sopimuskausi 1+1 vuotta

Senaattikonsernin tes-ratkaisu linkittyy myös Paltan erikoisalojen sopimukseen, niin kutsuttuun EPA-tesiin. Tämä näkyy myös Senaatin sopimuskaudessa. Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen sopimuskausi päättyy 29.2.2024, ellei EPA-työehtosopimusta ole Paltan EPA-pääpöydässä irtisanottu päättymään jo 28.2.2023.

Vuoden 2022 palkankorotukset kolahtavat maksuun 1.6.2022. Korotusprosentti on 1,8 ja se maksetaan yleiskorotuksena kaikille.

Vuoden 2023 palkkaratkaisu määräytyy sen perusteella, mitä EPA-pääpöydässä neuvotellaan palkoista 15.1.2023 mennessä.

Varallaoloon tarkat pykälät

Senaatin ja Puolustuskiinteistöjen työehtosopimuksessa määritellään tarkasti, millä ehdoilla ja korvauksilla työntekijöiden tehtäviin kuuluu niin kutsuttu varallaolo. Varallaolo perustuu joko työsopimukseen tai erilliseen sitoutumislomakkeen allekirjoittamiseen.  Työnantaja huolehtii siitä, että varallaolijoita on riittävä määrä, ettei varalla-olovelvollisuuden pituus ja toistuvuus haittaa työntekijän vapaa-aikaa kohtuuttomasti.

Varallaolo ei ole työaikaa, siitä maksetaan lähtökohtaisesti 35 % korvaus yksinkertaisesta peruspalkasta laskettuna, kun vasteaika on yksi tunti. Jos vasteajaksi on määritelty kaksi tuntia, varallaolokorvaus on 30% yksinkertaisesta peruspalkasta laskettuna.

Varallaoloon perustuva matkustaminen kotoa tai asunnolta työkohteelle ja takaisin luetaan työajaksi. Työkohteella tehty työ on työaikaa, josta maksetaan EPA-työehtosopimuksen mukaiset työaikakorvaukset.

Sopimuksessa sovittiin myös siitä, miten työaika ja korvaukset määräytyvät sotaharjoituksen aikana. Korvaukset koostuvat muun muassa sotaharjoituskorvauksesta ja päivärahoista.

Lisäksi sopimuksessa on sovittu muun muassa Puhelinpäivystyksestä, jossa vasteaika on 45 minuuttia ja korvauksena maksetaan kiinteä korvaus 350 euroa/viikko sekä likaisen työn lisistä, 50% tai 100% yksinkertaisesta tuntipalkasta.

Sopijaosapuolet ovat Senaatti- kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt (PALTA), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Ammattiliitto PRO ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry.

P.S. Missä pöydässä käydään kuuminta vääntöä? Kenen ehdot on jo taputeltu? Tarkista kaikkien JHL:n alojen neuvottelutilanne sivulta jhl.fi/neuvottelutilanne. Ota seurantaan myös JHL:n Facebook ja Twitter. #1001ammattia #JHLneuvottelee