Siirry sisältöön

Vahvistus kaikkien osapuolten nuijan kopautuksella: Energia-alan uusi työehtosopimus voimaan

Energia-, ICT- ja verkostoalan työehtosopimus syntyi pitkien neuvottelurupeamien jälkeen viime viikon torstaina. Sopimus kävi hyväksyntäkierroksella kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnoissa. Läpi meni joka taholla, ja alan uudet ehdot ovat voimassa 1.4.2022 alkaen. Palkkakuitissa tulokset näkyvät heinäkuun alusta alkaen.

Välillä varsin tiukkaakin vääntöä ja istumalihaksia vaatineita neuvotteluja käytiin reippaasti yli parikymmentä kertaa eri kokoonpanoissa maaliskuun ja huhtikuun aikana. Viimeinen ja ratkaiseva osapuolten välinen neuvottelu kesti 13 tuntia.

Alan edellinen työehtosopimuskausi päättyi 31.3., joten lähes kuukausi ehdittiin töitä tehdä sopimuksettomassa tilassa, tosin jälkivaikutuksella eli entisiä ehtoja vielä noudattaen. Tämä saattoi hieman vauhdittaa neuvotteluratkaisun syntymistä, koska ainakaan JHL ei olisi epäröinyt ottaa käyttöönsä jopa astetta rankempia keinoja, mikäli neuvottelutilanne olisi tyystin jumiutunut.

– Neuvotteluesityksiä annettiin puolin ja toisin peräti 30. Esillä oli myös asioita, jotka olivat työntekijäpuolelle selkeitä kynnyskysymyksiä. Ilman näiden solmujen avaamista ei uutta sopimusta vielä olisi, kuvailee JHL:n neuvottelija, sopimusasiantuntija Kari Lehtinen.

Hän viittaa ennen muuta vastapuolen loppumetreille asti lähes kynsin hampain kiinni pitämästä työnantajan direktio-oikeuden lisäämisvaatimuksesta. Tuloksena oli kuitenkin torjuntavoitto, ja se torpattiin lopullisista työehtosopimusteksteistä. Uudessa sopimuksessa on myös muita työntekijäpuolen kannalta hyvänsuuntaisia tekstimuutoksia.

Mitä ja milloin?

– JHL:n hallinnon käsittelyssä energiasopimus oli torstaina 28.4. ja kun viimeinenkin sopimusosapuoli on nyt uuden tessin hyväksynyt, voidaan tulokset avata, kertoo Lehtinen.

Sopimuskausi:
Sopimus on mallia 1+1 vuotta.

Työehtosopimus tulee voimaan 1.4.2022 ja on voimassa 31.3.2024 saakka.

Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista 28.2.2023 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.3.2023.

Sopimus jatkuu 31.3.2024 jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sopimusta irtisanota kirjallisesti viimeistään kahta kuukautta ennen sen päättymistä.

Korotukset:

Vuosi 2022

Ellei 15.6.2022 mennessä paikallisesti toisin sovita, työntekijöiden tunti- ja kuukausipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 1.7.2022 (tai lähimmän alkavan palkanmaksukauden alusta) 2,0 % suuruisella korotuksella.

Samoin ellei muusta toteutustavasta ole sovittu, edellä mainitusta 2 %:n korotuksesta 1,6 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % yrityskohtaisena eränä (joka lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden huhtikuun tunti- ja kuukausipalkoista). Paikallisesti ei kuitenkaan voida sopia, ettei palkkoja koroteta lainkaan.

Sopimuksen kirjauksessa mainitaan, että yrityskohtainen erä on tarkoitettu käytettäväksi henkilökohtaisten palkanosien tarkistuksiin. Yrityskohtaista erää ei voi kohdentaa 37.2. kohdan mukaisiin tarkistuksiin, mikäli työntekijän työsuhteen viiden vuoden kestoedellytys täyttyy heinäkuun 2022 aikana.

Työnantaja ei saa jakaa erää syrjivin tai epäasiallisin perustein. Yrityskohtainen erä on jaettava palkkausjärjestelmän pätevyydenarviointijärjestelmää käyttäen.

– Ennen erän jakamista tulee pääluottamusmiehen kanssa yhdessä todeta arviointijärjestelmä, erän suuruus ja jakoperusteet. Jos pääluottamusmies voi perustellusti osoittaa, että järjestelmä ei toimi, erä jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena, Lehtinen selventää perälautakäytäntöä.

Mikäli pääluottamusmiestä ei ole valittu, käy työnantaja läpi arviointijärjestelmän, erän suuruuden ja jakoperusteet henkilöstöryhmän kanssa.

Vuosi 2023

Vuoden 2023 palkkaratkaisuihin pätevät samat periaatteet kuin vuoden 2022 ratkaisussa. Palkkaratkaisun kustannusvaikutus ja sen mahdollinen jakautuminen sovitaan osapuolten välisissä neuvotteluissa helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Osapuolet tarkastelevat tammi-helmikuun aikana yleistä taloudellista tilannetta, työllisyyttä, alan kehitystä ja näihin vaikuttavia tekijöitä. Arvioinnin perusteella osapuolet neuvottelevat 28.2.2023 mennessä vuonna 2023 toteutettavista palkankorotuksista ja niiden mahdollisesta jakautumisesta. Samassa yhteydessä voidaan tarkastella edellytyksiä sopimuskauden jatkamiseen 31.3.2024 jälkeiselle ajalle.

Mikäli 1.7.2023 toteutettavasta palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen 28.2.2023 mennessä, voi kumpikin osapuoli irtisanoa kirjallisesti tämän sopimuksen päättymään 31.3.2023.

Asioita myös työryhmävalmisteluun

Sopimuskaudelle perustetaan työryhmät käsittelemään esimerkiksi perhevapaauudistusta sekä paikallisen sopimisen edistämistä.

Perhevapaauudistusta koskeva työryhmä toteuttaa uudistuksen voimaantuloon mennessä työehtosopimuksen äitiys- ja isyysvapaan palkkamääräysten 34.1 ja 34.2 kohtien mukauttamisen vastaamaan perhevapaauudistusta. Toteutus tehdään siten, että kustannukset eivät nouse ja palkallisten vapaapäivien kokonaislukumäärä pysyy uudistamista edeltävällä tasolla.

Sopijaosapuolet asettavat lisäksi työryhmän, joka ryhtyy kehittämään paikallista sopimista sekä sen edellytyksiä. Työryhmässä on tarkoitus käydä läpi muun muassa:

  •  Sopimisen pelisääntöjä
  •  Oikeaa tietä sopimiseen
  •  Paikallisen sopimisen tavoitteita
  •  Luottamuksen rakentamista

SÄHKÖALAN TES ENERGIA-ICT-VERKOSTO- työehtosopimuksen neuvottelutulokseen voit tutustua kokonaisuudessaan tästä.

Energia-alan työntekijöiden työehtosopimuksesta neuvottelevat JHL ja Sähköliitto, työnantajan puolelta sopimuspöydässä istuvat Energiateollisuus ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry.

Lisätietoja:
Kari Lehtinen, sopimusasiantuntija JHL, 050 566 1567

P.S. Missä pöydässä käydään kuuminta vääntöä? Kenen ehdot on jo taputeltu? Tarkista kaikkien JHL:n alojen neuvottelutilanne sivulta jhl.fi/neuvottelutilanne. Ota seurantaan myös JHL:n Facebook ja Twitter. #1001ammattia #JHLneuvottelee