Siirry sisältöön

Moniammatilliset tiimit ansaitsevat lisää palkkaa

Sote-alalla on suuri pula muista ammattiryhmistä, jolloin lähihoitajat ja sairaanhoitajat joutuvat siivoamaan, pyykkäämään ja lämmittämään ruokaa. Hoitajien jaksaminen kärjistyy paljolti riittämättömään henkilöstömäärään muissa tehtävissä, koska tällöin muut työt vievät aikaa varsinaiselta hoitotyöltä, johon he ovat kouluttautuneet.

– Monia arkemme turvaavia palveluita hoitaa monien ammattilaisten yhdistelmä. Jos tätä työtä ei tehdä, pysähtyy koko yhteiskunta. Monet muutkin työntekijäryhmät, eivät vain sairaanhoitajat, ovat yhtä lailla uupumassa koronatilanteen tuoman entistä vaikeamman työtaakan alle. Yhtä lailla he ovat vaille sitä palkkaa, jonka työstä ansaitsisi, korostaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Matalat palkat ja työn vaativuus näkyvät julkisella sektorilla rekrytointivaikeuksina. Sote-alalla sairaaloissa on pulaa muun muassa kirurgien ja sairaanhoitajien aseptisen työn turvaavista laitoshuoltajista ja välinehuoltajista.

Vanhuspalvelujen ammattiryhmistä rekrytointivaikeuksia on laitoshuoltajissa, ruokapalveluiden työntekijöissä ja hoiva-avustajissa, jotka vanhuspalvelulain mukaisesti auttavat lähihoitajia työssään.
Jotta koko sote-ketju toimii, on pidettävä huoli, että kaikille henkilöstöryhmille taataan riittävä rahoitus ja lisärekrytoinnit.

– Tukipalvelujen merkitys on viimein tunnustettava ääneen ja nostettava arvostuksessa yhtä sairaanhoitajien työn rinnalle.
Koheneva taloustilanne ennakoi mahdollisuutta huolehtia vankasta julkisesta sektorista, joka on toimivan yhteiskunnan selkäranka ja kriisiajasta selviytymisen tae.

Tulevia julkisen alan työehtosopimusneuvotteluja käydään kiristyvässä kuntataloustilanteessa.

– Terveyden ja sairaanhoidon palvelut eivät toimi ilman puhtaita tiloja, turvallisia leikkausinstrumentteja, toimivaa potilaiden ruokapalvelua ja monien muiden alan ammattilaisten työtä, jota tekevät muut kuin lääkärit ja sairaanhoitajat. Myös he, kuten muutkin kuntien henkilöstöryhmät, ovat ansainneet palkankorotukset, kiteyttää Niemi-Laine.

Valtiovarainministeriö on linjannut koronakriisin aikana monen näistä JHL:n edustamista ammateista kuuluvan osaksi yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimiva henkilöstöä.

– Muun muassa kuntien peruspalvelualuiden, rajavartiolaitoksen, hätäkeskuksen, pelastuslaitoksien, varhaiskasvatuksen, koulunkäynninohjaajat, nuorisohjaajat, opetushenkilöstön, laitoskeittiöiden ja nuorisotyöntekijöiden on määritelty olevan kriittisiä. Onko näiden ammattilaisten arvostus ja palkkaus oikeassa suhteessa työn tärkeyden ja yhteiskunnallisen merkityksen kanssa? Niemi-Laine painottaa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772