Bli studerandemedlem

Anslut dig som studerandemedlem i JHL! Det är gratis för heltidsstuderande att höra till JHL och som studerande har du rätt till ett stort antal medlemsförmåner!

Bli studerandemedlem

Varför JHL?

 • studerandemedlemskapet är gratis för heltidsstuderande
 • du har samma medlemsförmåner som alla andra
 • påverka arbetslivet genom din förening
 • du får stöd och hjälp när det behövs
 • egen verksamhet för unga!

Studerandemedlemskap förutsätter att du studerar på heltid till en av följande branscher:

 • stat, kommun, samkommun eller församling
 • affärsverk eller bolag som ägs av ovannämnda
 • organisation eller allmännyttigt samfund
 • företag eller samfund som producerar tjänster för offentliga sektorn,
 • någon motsvarande bransch

Enligt JHL:s tolkning studerar du på heltid om:

 • du erhåller fullt vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden
  eller
 • du i huvudsak går i skola på dagarna
 • du har rätt att lyfta studiestöd
 • du studerar för en examen
 • dina studier inte är läroavtalsutbildning eller flerformstudier
 • du inte har ett dagsjobb

Obs, om du är läroavtalsstuderande ska du ansluta dig som ordinarie medlem.

Jobbar du vid sidan av studierna?

Du kan ansluta dig som medlem i arbetslöshetskassan redan under studietiden!

Om du jobbar vid sidan om studierna, lönar det sig att också gå med i a-kassan! Endast arbetslöshetskassans medlemmar intjänar arbetsvillkor. När arbetsvillkoret uppfylls kan du ansöka om de olika förmåner som utbetalas av a-kassan.

Du måste ha ett anställningsförhållande för att kunna gå med i a-kassan. Det lönar sig att ansluta sig

 • samtidigt som du ansluter dig som medlem
 • då du har löfte om en arbetsplats
 • eller allra senast då anställningsförhållandet inleds.

Du kan ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan med anslutningsblanketten på förhand, även om du inte har ett anställningsförhållande som är i kraft. Du noterar väl att ditt medlemskap i arbetslöshetskassan träder i kraft tidigast då ditt anställningsförhållande inleds.

Efter din utexaminering ändras ditt studerandemedlemskap automatiskt till ordinarie medlemskap.

Som heltidsstuderande studerandemedlem är fackmedlemskapet helt gratis för dig. Som medlem i a-kassan betalar du endast kassans medlemsavgift, som är 0,30 % av den inkomst som ligger till grund för förskottsinnehållningen.

Obs! Du kan vara medlem i flera olika fackförbund, men du kan bara höra till en arbetslöshetskassa.

Läs mer om att intjäna arbetsvillkor på JHL:s a-kassas webbplats.

Efter utexamineringen upphör studerandemedlemskapet och ändras automatiskt till ordinarie medlemskap i JHL. Det förutsätter att du betalar medlemsavgift eller anhåller om befrielse från medlemsavgift. Du anhåller om befrielse i mittJHL eller genom att ta kontakt med ditt eget regionkontor eller medlemsservicen.