Öppna yrkeshögskolan

Även den bästa yrkeskunskap behöver upprätthållas. Förbättra din yrkeskunskap genom att studera vid öppna yrkeshögskolan (YH), JHL bekostar största delen av kursavgiften.

Höj din yrkeskunskap med JHL-stödda studier!

Fackförbundet för stjärnproffs, JHL, vill stödja medlemmarnas yrkeskompetens.

Som JHL-medlem får du studera vid öppna yrkeshögskolan till ett mycket förmånligt pris. Välj det lämpligaste alternativet bland det omfattande kursutbudet. De flesta kurserna är finskspråkiga men det finns också ett litet antal kurser på svenska och engelska. JHL betalar tre fjärdedelar av kursavgiften. Kurshelhetens pris är under 20 euro för medlemmen.

Den här utbildningsförmånen får du endast som JHL-medlem! De första 1 500 anmälda ryms med på kurserna våren 2022, så anmäl dig fort och håll din yrkeskunskap på topp.

Bli medlem i JHL redan idag!

Vad kan du studera?

Våren 2022 erbjuds endast finskspråkiga kurser.

Bekanta dig med utbudet på campusonline.fi

Du känner igen de kurser som erbjuds med hjälp av JHL:s logo.

Gör så här för att utnyttja det understödda kursutbudet

Anmälningen till studieperioderna våren 2022 som understöds av JHL öppnar 22.11.2021 kl. 8.  Så här går det till:

  1. Välj vilken kurs du vill gå på och anmäl dig på adressen campusonline.fi.
  2. Betala kursen i samband med anmälan.
  3. Spara kvittot över kursavgiften.
  4. Inled dina studier och genomför kursen.
  5. Ansök om kursstöd
  6. Om du har frågor, ta kontakt med JHL på e-postadressen kurssit@jhl.fi

Noggranna studieanvisningar får du i samband med anmälan

I samband med anmälan får du noggranna instruktioner om hur kursen ska avläggas. Det är möjligt att grupparbete hör till studierna. Du ska inte låta dig skrämmas av mängden studier, det går säkert bra att studera vid sidan av jobbet. Studierna är den del av yrkeshögskolornas ordinarie studieutbud.

Hur mycket kan jag studera?

Du kan avlägga två kurser åt gången med kursstöd. På det sättet kan vi erbjuda förmånliga studier åt så många intresserade medlemmar som möjligt. Om studierna inspirerar dig kan du genomföra flera kurser under årets lopp.

Varför studera vid en yrkeshögskola?

Genom att studera vid en yrkeshögskola (YH) kan du enkelt utöka din yrkeskunskap. Du har nytta redan av att utföra en studieperiod. Då du studerar nytt, förbättras din ställning på arbetsmarknaden.

Studierna går inte till spillo om du beslutar dig för att söka in till yrkeshögskolestudier. De studier du avlagt kan räknas dig tillgodo i din examen. Då förkortas din studietid.

Har du frågor?

Om du har något att fråga om deltagande i kurserna, kan du ta kontakt med yrkeshögskolan som ordnar kurserna. Kontaktuppgifterna finns i kursbeskrivnigen. Information om yrkeshögskolorna finns på campusonline.fi