Pedagogik och handledning

Pedagogik och handledning

Proffs inom pedagogik och handledning är anställda hos kommuner, församlingar eller privata serviceproducenter.

Yrkesbeteckningar inom branschen är bl.a. elevassistent eller skolgångsbiträde, ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet, dagvårdare, familjedagvårdare, barnträdgårdslärare, socionom, barnskötare, barnledare, gruppfamiljedagvårdare.

Kollektivavtalet som tillämpas på din anställning beror på vilket kollektivavtal arbetsgivaren följer. Kollektivavtal för branschen är AKTA, KyrkTAK och privata socialvårdens kollektivavtal.

Vanliga arbetsplatser är skolor, daghem, yrkesläroanstalter och yrkesinriktade specialläroanstalter.

82 % av alla familjedagvårdare hör till JHL
1911 € /mån uppgiftsbaserade lön för skolgångsbiträden
97,1 % av kommunalt anställda ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet är kvinnor
Aktuellt