Gå till innehållet

JHL utlyser övertids- och skiftbytesförbud för privata socialservicebranschen

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL utlyser övertids- och skiftbytesförbud för den privata socialservicebranschen. Förbuden börjar tisdagen den 21 juni 2022 och pågår tillsvidare. Med förbuden vill JHL sätta fart på de fastkörda förhandlingarna.

Den privata socialservicebranschen övertids- och skiftbytesförbud börjar tisdagen den 21 juni 2022 klockan 00.01. Förbuden pågår tillsvidare. Förbuden gäller alla arbetsgivarorganisationer inom avtalsbranschen och alla arbetsuppgifter.

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen löpte ut vid utgången av april och branschen har därefter varit i avtalslöst läge. Förhandlingarna inleddes i medlet av februari.

– JHL eftersträvar bland annat lönehöjningar för den privata socialservicebranschen som förbättrar tillgången till arbetskraft och som gör att lönen bättre motsvarar arbetets svårighetsgrad, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Vi har fört förhandlingar redan i cirka fyra månader men hittills har arbetsgivarens förslag varit långt ifrån acceptabla. JHL:s mål är att uppnå ett avtal under juni månad, konstaterar JHL:s förhandlare Laura Kovalainen och Tanja Tuunainen-Vainio.

Det finns tusentals verksamhetsställen som producerar privat socialservice i Finland. Proffs inom branschen arbetar till exempel på privata daghem, vid serviceboenden och vårdhem för äldre, inom boendetjänster för personer med funktionsnedsättningar, vid skyddshem, inom missbrukarvården, inom barnskyddet och som personliga assistenter. Branschen omfattar sammanlagt 70 000 löntagare. Branschens kollektivavtal berör också oorganiserade arbetsgivare och är allmänt bindande.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine 040 702 4772
ansvarig avtalsexpert Laura Kovalainen, 050 408 2730
avtalsexpert Tanja Tuunainen-Vainio, 050 463 2243