EU-vaikuttaminen

JHL vaikuttaa niihin Euroopan unionissa tehtäviin päätöksiin, joilla on merkittävää vaikutusta liiton jäsenistöön.

Luonteenomaista EU-edunvalvonnalle on toimiminen samanaikaisesti useilla eri foorumeilla. Yhteistyötä tehdään monien eri tahojen kanssa

Ammattiliittojen ensisijainen tavoite on kehittää ja vakiinnuttaa Euroopan tason työmarkkinajärjestelmän asemaa ja toimintaa. Sosiaalinen vuoropuhelu eli työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut ja sopiminen niin sektorit ylittävällä kuin alakohtaisellakin tasolla ovat avainasemassa. Lisäksi työmarkkinaosapuolia kuullaan kaikissa työelämää koskevissa asioissa.

Merkittävä osa Euroopan tason edunvalvontatyötä tehdään Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen federaation EPSUn ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön ETUCin kautta. Kuljetusalan eurooppalaista edunvalvontaa hoidetaan Euroopan kuljetustyöntekijöiden federaation ETF:n kautta.

EPSUssa europpalaista edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä toteutetaan pääsääntöisesti sektorikohtaisten komiteoiden kautta; kunta-ala, terveysala,  valtionhallinto, yleishyödylliset palvelut. JHL on edustettuna kaikissa komiteoissa.

Huomattava osa eurooppalaisen edunvalvonnan käytännön työstä tehdään kotimaassa. Aktiivisen seurannan kohteena on ministeriöissä virkamiesten valmistelutyö, hallituksen ja eduskunnan kansallinen päätöksenteko,

Euroopan parlamentin valiokuntien ja parlamentin suomalaisten jäsenten työskentelyä seurataan tiiviisti.

SAK:n ammattiliittojen yhteistyö, suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n EU-edustusto FinUnions Brysselissä ja Suomen julkisen alan ammattiliittojen kansainvälinen verkosto FIPSU ovat tärkeimmät EU-vaikuttamiseen liittyvät yhteistyöfoorumit.

Eurooppalainen Suomi ry:n jäsenenä JHL osallistuu sektorit ylittävään kansalaiskeskusteluun EU-asioista kansalaisjärjestöjen, ay-liikkeen ja työnantajapuolen sekä puolueiden edustajien kanssa