Oikeusapu

JHL:n jäsenellä on mahdollisuus saada ilmainen oikeusapu ja lakimiehen palvelut. Tämä on kuitenkin viimeinen keino ratkoa työpaikan erimielisyyksiä. Asia pitää yrittää aina ensin ratkaista neuvottelemalla.

Jos jäsenen omat keinot ratkoa työpaikan erimielisyyksiä eivät tuota tulosta, apuaan antaa työpaikan luottamusmies, pääluottamusmies ja jäsenen oma yhdistys. He neuvottelevat ja saavat tarvittaessa apua liiton aluetoimistosta ja oikeudellisesta yksiköstä.  Välillä käy niin, että työpaikalla ilmenneitä ongelmia ei saada ratkaistua paikallisesti neuvottelemalla. Silloin JHL:n jäsenellä on mahdollisuus saada ilmainen oikeusapu ja lakimiehen palvelut.

Ennen kuin oikeusapua ryhdytään hakemaan

  • Jäsen pyrkii ensin selvittämään erimielisyysasian esimiehen tai asiaa hoitavan työnantajan edustajan kanssa.
  • Jos tämä ei onnistu, pyytää jäsen luottamusmiestä tai pääluottamusmiestä neuvottelemaan asiasta.
  • Mikäli työnantaja ei suostu sopimaan asioita lakien ja sopimusten mukaisesti, luottamusmies ottaa yhteyttä JHL:n aluetoimistoon jatkotoimenpiteiden pohtimista varten.
  • Valmistelut oikeusavun hakemiseksi voidaan aloittaa, jos työnantaja ei yllämainittujen selvittelyjen ja neuvottelujen jälkeenkään suostu korjaamaan virheitä, vaikka on ilmeistä, että työnantaja on toiminut lakien tai sopimusten vastaisesti.

Oikeusapua voi hakea siis vasta sen jälkeen kun erimielisyydestä on neuvoteltu työpaikalla eikä sitä ole saatu paikallisesti ratkaistua.

Omin päin oikeusapua jäsenen ei kannata lähteä hakemaan, vaan luottamusmiehen tai yhdistyksen on oltava asiassa mukana.

Lisää aiheesta:

Oikeusapu – kenelle ja mistä