Oikeusapu

Joskus ongelmia ei saada ratkaistua työpaikalla. Silloin ammattiliitto JHL:n jäsenellä voi olla mahdollisuus saada liitolta ilmaista oikeusapua ja lakimiehen palveluja.

Jos omat keinosi ratkoa työpaikkasi erimielisyyksiä eivät tuota tulosta, apuaan antavat työpaikkasi luottamusmies, pääluottamusmies ja oma yhdistyksesi. He saavat tarvittaessa apua ammattiliiton aluetoimistosta ja oikeudellisesta yksiköstä.

Vuosien palkkasaatavat tilille. Syrjintäkorvaus päivystysringin ulkopuolelle jätetylle naiselle. Korvaukset työntekijöille työsopimuksen laittomasta päättämisestä.

Kirkkonummi tuomittiin maksamaan JHL:läiselle 45 000 euroa tasa-arvolain rikkomisesta – Ainoaa naista ei huolittu päivystysrinkiin

Siinä muutama esimerkki viime vuosien oikeusvoitoista, jotka saavutettiin ammattiliitto JHL:n avulla. Joskus ongelmia ei saada ratkaistua työpaikalla. Silloin JHL:n jäsenellä voi olla mahdollisuus saada ammattiliitolta ilmaista oikeusapua ja lakimiehen palveluja.

Huomaathan, että etu koskee vain ammattiliiton jäseniä. Lue lisää ja liity JHL:ään jo tänään!

Erimielisyysasioissa edetään JHL:n edunvalvontaketjun mukaisesti.

Lue tarkemmin: Kuka voi saada oikeusapua?

Oikeusapua ammattiliitosta – JHL:n oikeustapaukset

Ennen kuin oikeusapua ryhdytään hakemaan

 • Pyri selvittämään erimielisyysasiaa ensin esimiehen tai asiaa hoitavan työnantajan edustajan kanssa.
 • Jos tämä ei onnistu, pyydä luottamusmiestä tai pääluottamusmiestä neuvottelemaan asiasta.
 • Mikäli työnantaja ei suostu sopimaan asioita lakien ja sopimusten mukaisesti, luottamusmies ottaa yhteyttä ammattiliitto JHL:n aluetoimistoon jatkotoimenpiteiden pohtimista varten.
 • Valmistelut oikeusavun hakemiseksi voidaan aloittaa, jos työnantaja ei yllämainittujen selvittelyjen ja neuvottelujen jälkeenkään suostu korjaamaan virheitä, vaikka on ilmeistä, että työnantaja on toiminut lakien tai sopimusten vastaisesti.

Oikeusapua voi hakea vasta sen jälkeen kun erimielisyydestä on neuvoteltu työpaikalla eikä sitä ole saatu paikallisesti ratkaistua.

Omin päin oikeusapua sinun ei kannata lähteä hakemaan, vaan luottamusmiehen tai yhdistyksen on oltava asiassa mukana.

Oikeusapu – kenelle ja mistä

Jäsenyysehdon täyttävillä ammattiliitto JHL:n jäsenillä on mahdollisuus saada oikeusapua työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä asioissa ja liiton tai jäsenyhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.

Oikeusavun hakemiseen tarvitaan mukaan aina luottamusmies ja jäsenyhdistys. Omin päin oikeusapua ei kannata lähteä liitolta hakemaan. Oikeusapu voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun liiton oikeudellinen yksikkö on selvittänyt erimielisyysasian taustat ja riitauttamisen menestymismahdollisuudet. Oikeusavun myöntämisestä tai epäämisestä päättää aina liiton hallituksen työvaliokunta.

Voit saada oikeusapua oikeudenkäynnissä, joka on aiheutunut

 • toiminnastasi ammattiliitossa
 • toiminnastasi ammattiliiton jäsenyhdistyksessä

… sekä oikeudenkäynneissä, jotka ovat johtuneet

 • työ- tai virkasuhteestasi.

Kuka on oikeutettu oikeusapuun

Perusedellytykset

 • Olet ollut ammattiliitto JHL:n jäsenenä vähintään kuusi kuukautta.
 • Oikeusapuhakemuksen perusteena oleva tapahtuma ajoittuu jäsenyysaikaasi.
 • Olet maksanut jäsenmaksusi vähintään kuudelta kuukaudelta.
 • Jäsenyytesi on kunnossa.
 • Riidan kohteena olevan palvelussuhteen jäsenmaksut ovat kunnossa.

Minkälaisiin juttuihin oikeusapua voit ammattiliitolta saada?

 • Oikeusavun piirissä ovat työ- tai virkasuhteesta johtuneet oikeusriidat. Oikeusriidassa vastapuolena täytyy pääsääntöisesti olla työnantaja, esimerkiksi kunta, valtio tai seurakunta – ei työtoverit tai esimiehet. Tyypillisiä riitajuttuja ovat laittomat irtisanomiset ja palkkausta koskevat riidat.

Entä jos olet jäsen, mutta töissä ammattiliitto JHL:n järjestäytymisalan ulkopuolella? (esim. myyjänä kaupassa)

Jos olet pysyvästi siirtynyt työhön ammattiliiton järjestäytymisalan ulkopuolelle ja oikeusapupyyntö koskee siinä työssä sattunutta erimielisyyttä, oikeusapu myönnetään vain erityisestä syystä.

Entä jos itse palkkaat lakimiehen – saatko silloin oikeusapua?

Jos olet itse palkannut lakimiehen asiaa hoitamaan ennen kuin liitto on tehnyt päätöksen oikeusavusta, myönnetään oikeusapu vain poikkeustapauksissa. Lisäksi  edellytetään, että oikeusavun hakeminen on viivästynyt sinusta itsestäsi riippumattomista syistä.

Oikeusavun hakeminen

Voit hakea oikeusapua vasta sen jälkeen kun erimielisyydestä on neuvoteltu työpaikalla eikä sitä ole saatu paikallisesti ratkaistua.

Siksi sinun on edettävä asiassa seuraavasti:

 • Pyri selvittämään erimielisyysasia ensin esimiehen tai asiaa hoitavan työnantajan edustajan kanssa.
 • Jos tämä ei onnistu, pyydä luottamusmiestä neuvottelemaan asiasta.
 • Mikäli työnantaja ei suostu sopimaan asioita lakien ja sopimusten mukaisesti, luottamusmiehen on otettava yhteyttä JHL:n aluetoimistoon jatkotoimenpiteiden pohtimista varten.

Valmistelut oikeusavun hakemiseksi voidaan aloittaa, jos työnantaja ei yllämainittujen selvittelyjen ja neuvottelujen jälkeenkään suostu korjaamaan virheitä, vaikka on ilmeistä, että työnantaja on toiminut lakien tai sopimusten vastaisesti. Oikeusapua haetaan kirjallisesti erityisesti sitä varten laaditulla lomakkeella.

Viimeistään tässä vaiheessa on luottamusmiehen syytä ottaa yhteyttä ammattiliitto JHL:n oikeudelliseen toimialueeseen.

Oikeusapua ei tarvitse hakea

 • Työtuomioistuimessa käsiteltäviin TES-riitoihin. Ne tulevat paikallisneuvottelujen ja keskusneuvottelun kautta oikeudellisen osaston hoidettavaksi.
 • Myöskään kunnallisvalituksiin ja muihin valituksiin ei pääsääntöisesti tarvitse hakea oikeusapua. Niissä käsittely on yleensä kirjallista ja oikeudellinen osasto antaa tarvittaessa neuvoja valitusten tekemiseen.

Oikeusapua ei myönnetä

 • jäsenen siviilioikeudellisiin riitoihin kuten esimerkiksi avioerojuttuihin, perintöriitoihin tai huoneenvuokrariitoihin.