Oikeusapu

Joskus ongelmia ei saada ratkaistua työpaikalla. Silloin ammattiliitto JHL:n jäsenellä voi olla mahdollisuus saada liitolta ilmaista oikeusapua ja lakimiehen palveluja.

Jos omat keinosi ratkoa työpaikkasi erimielisyyksiä eivät tuota tulosta, apuaan antavat työpaikkasi luottamusmies, pääluottamusmies ja oma yhdistyksesi. He saavat tarvittaessa apua ammattiliiton aluetoimistosta ja oikeudellisesta yksiköstä.

Vuosien palkkasaatavat tilille. Syrjintäkorvaus päivystysringin ulkopuolelle jätetylle naiselle. Korvaukset työntekijöille työsopimuksen laittomasta päättämisestä.

Kirkkonummi tuomittiin maksamaan JHL:läiselle 45 000 euroa tasa-arvolain rikkomisesta – Ainoaa naista ei huolittu päivystysrinkiin

Siinä muutama esimerkki viime vuosien oikeusvoitoista, jotka saavutettiin ammattiliitto JHL:n avulla. Joskus ongelmia ei saada ratkaistua työpaikalla. Silloin JHL:n jäsenellä voi olla mahdollisuus saada ammattiliitolta ilmaista oikeusapua ja lakimiehen palveluja.

Huomaathan, että etu koskee vain ammattiliiton jäseniä. Lue lisää ja liity JHL:ään jo tänään!

Erimielisyysasioissa edetään JHL:n edunvalvontaketjun mukaisesti.

Lue tarkemmin: Kuka voi saada oikeusapua?

Oikeusapua ammattiliitosta – JHL:n oikeustapaukset

Ennen kuin oikeusapua ryhdytään hakemaan

 • Pyri selvittämään erimielisyysasiaa ensin esimiehen tai asiaa hoitavan työnantajan edustajan kanssa.
 • Jos tämä ei onnistu, pyydä luottamusmiestä tai pääluottamusmiestä neuvottelemaan asiasta.
 • Mikäli työnantaja ei suostu sopimaan asioita lakien ja sopimusten mukaisesti, luottamusmies ottaa yhteyttä ammattiliitto JHL:n aluetoimistoon jatkotoimenpiteiden pohtimista varten.
 • Valmistelut oikeusavun hakemiseksi voidaan aloittaa, jos työnantaja ei yllämainittujen selvittelyjen ja neuvottelujen jälkeenkään suostu korjaamaan virheitä, vaikka on ilmeistä, että työnantaja on toiminut lakien tai sopimusten vastaisesti.

Oikeusapua voi hakea vasta sen jälkeen kun erimielisyydestä on neuvoteltu työpaikalla eikä sitä ole saatu paikallisesti ratkaistua.

Omin päin oikeusapua sinun ei kannata lähteä hakemaan, vaan luottamusmiehen tai yhdistyksen on oltava asiassa mukana.

Oikeusavun myöntäminen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenille

Alla oleva JHL:n ohjeteksti oikeusavusta myös pdf-tiedostona

Lähtökohdat

 • Nämä ohjeet täydentävät liiton sääntöjen 21 pykälää (Oikeusapu).
 • Oikeusapua voidaan myöntää työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa ja liiton tai jäsenyhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.
 • Oikeusapua voi hakea vasta sen jälkeen kun erimielisyydestä on neuvoteltu työpaikalla eikä sitä ole saatu paikallisesti ratkaistua edunvalvontaketjun mukaisesti.
 • Oikeudellinen toimialue tekee arvioinnin oikeusavun myöntämisedellytyksistä. Lopullisen päätöksen oikeusavun myöntämisestä tai sen epäämisestä tekee liiton hallituksen työvaliokunta.
 • Liiton hallituksen työvaliokunnan myöntämä oikeusapu kattaa ainoastaan asian
  alioikeuskäsittelyn. Valituksesta ja jatkovalitusluvan hakemisesta hovioikeuteen sekä valitusluvan hakemisesta korkeimpaan oikeuteen päättää oikeudellinen toimialue aina erikseen. Tämä koskee myös mahdollisia kansainvälisiä oikeusprosesseja.

Perusedellytykset / Yleiset edellytykset

 • Oikeusavun edellytyksenä on, että jäsenyys on kestänyt vähintään 6 kuukautta (ennen tapahtumaa, jonka perusteella oikeusapua haetaan) ja on voimassa koko jutun käsittelyn ajan.
 • Tapahtuman, jonka perusteella oikeusapua haetaan, tulee ajoittua jäsenyysaikaan.
 • Jäsenmaksujen tulee olla suoritettuna kokonaisuudessaan.
 • Oikeutta oikeusavun saamiseen ei ole silloin, kun jäsen on ennen kuin tapaus on saapunut oikeudelliselle toimialueelle arvioitavaksi, antanut asiansa liiton ulkopuolisen asianajajan tai lakimiehen hoidettavaksi.
 • Työvaliokunta voi yksittäistapauksessa poiketa edellä mainituista edellytyksistä, jos siihen on erityinen syy.

Muuta huomioitavaa

Oikeudellinen toimialue tekee esityksen oikeusavun myöntämiseksi kokonaisarvioon
perustuen. Tämä sisältää arvion:

 • jutun oikeudellisista menestymismahdollisuuksista (onko esitettyjen tietojen
  perusteella riittävä mahdollisuus menestyä tuomioistuimessa),
 • juttuun liittyvästä taloudellisesta intressistä, esimerkiksi onko rikosasian
  asianomistajalla yksityisoikeudellisia vaatimuksia (oikeusapua ei myönnetä, mikäli
  mahdollisesti saavutettava hyöty on suhteettoman pieni siihen liittyvään riskiin ja
  mahdollisiin kustannuksiin nähden),
 • asian periaatteellisesta merkityksestä jäsenistön kannalta (asiasta halutaan
  ennakkopäätös, joka näyttää tuleville jutuille suunnan),
 • jos jäsentä epäillään tahallisesta rikoksesta, oikeusapua ei yleensä myönnetä.

Oikeudenkäyntikulut

 • Oikeusapu kattaa jäsenen oikeudenkäyntikulut ilman omavastuuta. Korvattavia
  oikeudenkäyntikuluja ovat asianajopalkkiot, oikeudenkäyntimaksut ja todistelukustannukset.
 • Mikäli jäsen häviää jutun, liitto suorittaa tuomitut oikeudenkäyntikulut jäsenen puolesta.
 • Mikäli tuomioistuin velvoittaa vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikuluja jäsenelle, tulevat ne liitolle korvaukseksi oikeusavusta.
 • Mikäli asiassa päädytään sovintoon, kuluista ja korvauksista sovitaan
  sovintosopimuksessa.

Ohjeiden vahvistaminen

Nämä ohjeet on vahvistettu liiton hallituksen työvaliokunnan kokouksessa 8.12.2021.

Ohjeiden voimaantulo ja niiden soveltaminen

Nämä ohjeet tulevat voimaan vahvistamispäivästä lukien ja niitä sovelletaan kaikkiin
oikeusapuhakemuksiin, jotka käsitellään vahvistamispäivän jälkeen.