Siirry sisältöön

Tässä on AVAINTAn kolmevuotinen sopimus

AVAINTAN työehtosopimus, Avaintes, on saatu sovittua kunta-alan sopimuksen vanavedessä. Sopimus sisältää muun muassa palkankorotukset kahdelle ensimmäiselle vuodelle, perhevapaauudistuksen vaatimat muutokset sekä pitkään odotetun muutoksen vuosilomataulukoihin, kun B-rivi poistuu käytöstä. Lue alta, mitä kaikkea sopimus pitää sisällään.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöt JHL, Jyty, JUKO, OAJ, KTN ja Avaintyönantajat AVAINTA ry ovat päässeet sopuun uusista työehdoista. Sopimus pitää sisällään kahdelle ensimmäiselle vuodelle sovitut palkankorotukset ja monivuotisen tavoitteen toteutumisen vuosilomataulukoiden B-rivin poistosta.

Tutustu Avaintesin sopimusratkaisun diasarjoihin.

Tässä ovat Avaintesin sopimusratkaisun pääkohdat:

Sopimuskausi

Avaintesin sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Osapuolet neuvottelevat kolmannen vuoden palkantarkistuksista 15.3.2024 mennessä.

Mikäli palkantarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien.

Palkankorotukset

Työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan yleiskorotuksella 1.5.2022 lukien. Korotus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2 %.

Työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan yleiskorotuksella 1.6.2023 lukien. Korotus on 1,5 %.

Palkkaryhmittelyliitteen vähimmäisperuspalkkoja korotetaan 1.5.2022 ja 1.6.2023 yleiskorotuksia vastaavasti.

Avaintesin Liitteen 1 2§ 1 momentin mukainen vähimmäisperuspalkka on 1.5.2022 alkaen 1691,22 € ja 1.6.2023 alkaen 1716,59 €.

Paikallinen järjestelyerä ja keskitetty kehittämiserä

Sopimuskauden kahdelle ensimmäiselle vuodelle on sovittu kaksi paikallista järjestelyerää sekä kaksi keskitettyä kehittämiserää.

Paikallinen järjestelyerä 1.11.2022 on 0,5 % jäsenyhteisön tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 on 0,4 % jäsenyhteisön tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta.

Kehittämiserä 1.6.2023 on 1,2 %. Siitä on käytetty 0,5 % tekstimuutoksiin, ja lopusta 0,7 %:sta neuvotellaan 31.3.2023 mennessä.

Kehittämiserä 1.2.2024 on 0,4 %. Sen käytöstä neuvotellaan 31.12.2023 mennessä.

Vuosilomataulukoiden B-rivi

Monivuotinen tavoitteemme ja varmasti eninten odotettu uudistus Avaintes:n määräyksiin on ollut vuosilomataulukoiden B-rivin poistaminen työehtosopimuksesta. Nyt tämä vihdoinkin toteutuu 1.4.2023, jonka jälkeen ei kyseistä määräystä enää noudateta.

Vuosilomataulukoiden B-rivi on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että jos työntekijä ei ole ollut lainkaan työssä lomavuoden lomakautena (2.5–30.9.), vuosilomapäivien lukumäärä on määräytynyt kyseisen B-rivin mukaan. Täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitun vuosilomapäivien määrä on pudonnut esimerkiksi taulukon 1 mukaan 38:sta 30:een.

Toisen vanhemman vanhempainvapaa pitenee

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Avaintesissä toisen vanhemman vanhempainvapaan palkallisuus pitenee aiemman yhdeksän palkallisen päivän sijasta 32 arkipäivään. Toinen vanhempi saa oikeuden pidempään palkalliseen perhevapaaseen, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Henkilöstön edustajat

Henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.5.2022 lukien.
Päänavaus työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä koskevaan määräykseen Avaintesissä: työsuojeluvaltuutettu on päätoiminen, jos hänellä on vähintään 600 edustettavaa.