Siirry sisältöön

JHL:n jäsenet tahtovat, että liitto pitää työehdoista kiinni ilmastokriisin myllertäessä maailmaa

Työpaikat voivat torjua ilmastokriisiä satsaamalla ympäristöystävällisiin työtapoihin ja työvälineisiin, JHL:n jäsenet kertovat kyselyssä. Moni on myös valmis hankkimaan tavaroita käytettynä ja vähentämään lihansyöntiä ilmastokriisin jarruttamiseksi.

Ammattiliitto JHL:n täytyy huolehtia jäsentensä työehdoista, kun ilmastokriisi myllertää työelämää uusiksi. Tämä selviää JHL:n kyselystä, johon vastasi reilut 300 liiton jäsentä.

Vastaajista 64 prosenttia on sitä mieltä, että työehdoista huolehtiminen on ammattiliiton tärkein tehtävä ilmastokriisiin varautumisessa. Vain noin neljännes vastaajista on sitä mieltä, että ilmastoasioiden tuominen tes-neuvotteluihin on tärkeintä.

Työpaikat voivat torjua ilmastokriisiä parhaiten hankkimalla ympäristöystävällisempiä työvälineitä ja muuttamalla työtavat ympäristöystävällisemmiseksi. Vastaajista 61 prosenttia oli sitä mieltä, että nämä ovat tehokkaimmat keinot kriisin hidastamiseen.

Monet ovat valmiita muokkaamaan kulutustaan

Kyselyssä selvitettiin myös, mitä vastaajat ovat itse valmiita muuttamaan arjessaan. Lihansyöntiä olisi valmis vähentämään 58 prosenttia vastaajista, vaatteet ja tavarat voisi käytettynä ostaa 62 prosenttia.

Jäsenet antoivat kysylyssä myös hyviä vinkkejä ilmastoteoiksi. Muun muassa näitä toivottiin:

  • ”Vinkkejä pieniin ilmastotekoihin työpaikalla, sellaisia, joilla myös työnantajaa pystyttäisiin sitouttamaan.”
  • ”Ennakointi ja jatkuva kouluttautuminen (ovat) avainasioita palkansaajille.”
  • ”Tiedottamista ilmastomuutoksesta: sen vaikutuksista ja syistä. Ehdotuksia ja haastatteluja hyviksi todetuista keinoista vähentää ilmastonmuutosta.
  • ”Selkeää vaikutustyötä työnantajajärjestöjä tai suoraan työnantajia kohtaan. Lobbausta ja omaa esimerkkiä päästöjen vähentämisessä tai jopa nollaamisessa.”