Gå till innehållet

Lönehöjningar för kommunsektorns tekniska personal (TS-22) 1.10.2022

Kommunsektorns tekniska personal får lönehöjning från ingången av oktober. JHL, Jyty, FOSU och KT har nått samförstånd om fördelning av den centrala justeringspotten.

Huvudavtalsorganisationerna JAU (JHL och Jyty), FOSU och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har kommit överens om fördelningen av den centrala justeringspotten för kommunernas tekniska personal. Den centrala potten betalas som allmän höjning. Dessutom höjs lönegruppernas nedre gränser.

Tjänsteinnehavarens och arbetstagarens uppgiftsrelaterade eller därmed jämförbara månadslön höjs med en allmän förhöjning fr.o.m. 1.10.2022. Höjningens storlek är 0,48 procent, varvid det individuella tillägget enligt 12 § i TS22 och det särskilda tillägget enligt 14 § höjs med 0,48 procent.

0,02 procent av justeringspotten användes för höjningar av lönegruppernas nedre gränser och den fördelades procentuellt jämnt i de olika lönegrupperna. Höjningen av lönegruppernas nedre gränser har varit JHL:s mål under flera avtalsomgångar. Nu har också skillnaden mellan lönegrupp I och II vuxit. Också det har varit ett av JHL:s förhandlingsmål.

Lönegruppernas uppgiftsrelaterade minimilöner från och med 1.10.2022

  • Lönegrupp I: Minimilön 1864,37 euro (höjning 0,006 %)
  • Lönegrupp II: Minimilön 2147,32 euro (höjning 0,007 %)
  • Lönegrupp III: Minimilön 3372,38 euro (höjning 0,007 %)

Minimilönen höjdes med 0,5 procent. Minimilönen är från och med 1.10.2022 1708,41 euro.

Noggrannare information om fördelningen av potten i huvudavtalsorganisationernas och KT:s gemensamma cirkulär (på finska). 

I det treåriga arbets- och tjänstekollektivavtal som slöts i juni kom parterna överens om lönehöjningar som träder i kraft från och med 1 juni. Den allmänna höjningen var 46 euro eller 2,0 procent. Parterna kom också överens om en miniminivå på lönehöjningarna år 2023 och 2024.

Dessutom avtalade parterna om ett femårigt löneprogram. Löneprogrammet är ett separat program. Höjningarna i programmet betalas utöver de årliga lönehöjningarna åren 2023–2027. Löneprogrammets höjningar uppgår totalt till fem procent.