Gå till innehållet

Helsingin yhteisjärjestö JHL: Stadens lönebetalningsproblem måste lösas omedelbart

Samorganisationen Helsingin yhteisjärjestö JHL ry kräver att Helsingfors stad omedelbart löser lönebetalningsproblemen. Vice ordförande Timo Lautaniemi talar redan om en katastrof.

– Helsingfors stads lönebetalning har misslyckats rejält. För många arbetstagare är det redan fråga om en katastrof. När Sarastia togs i bruk skedde precis det som JHL varnade om redan 2020, säger Lautaniemi.

– Det här är ett bra exempel på stadens nuvarande ledarskapsmodell. Personalorganisationerna tas inte med i planeringen av frågor som gäller dem och där de kunde ha mycket att ge för ett bättre slutresultat.

Samorganisationen kräver att det omedelbart grundas en styrgrupp som består av beslutsfattare, ledande tjänstemän och representanter för personalorganisationerna.

– Nu behövs snabba lösningar och ett återställande av tilliten. Arbetstagarna måste känna sig trygga och veta att någon bryr sig om dem. Mångas hälsa har redan lidit mycket.

– Den bästa medicinen just nu är att sköta saker tillsammans och kommunicera på rätt sätt. Vi tycker att den stad som har pengar borde grunda en servicepunkt i ämbetsverkshuset i Berghäll, där arbetstagare kunde få räntefri kredit och rådgivning gällande grundtrygghet och sociala situationer. Man borde till exempel kunna ta ut en saknad lön vid servicepunkten med en betalningsorder.

Samorganisationen kräver en kritisk bedömning av huruvida Sarastia ens i framtiden kan vara ett fungerande lönebetalningssystem för Helsingfors stad.

Organisationen kräver även lokala förhandlingar där man söker alternativ och lösningar för att trygga att lönerna betalas enligt kollektivavtalen och anställningsavtalen.

– Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagarna får olika typer av social trygghet. Vi förutsätter också att arbetsgivaren erbjuder rådgivning till arbetstagare som råkat i problem gällande grundtrygghet och sociala situationer. Samtidigt kommer vi överens om hur arbetsgivaren ska ersätta alla kostnader som har orsakats arbetstagarna.

Mer information: Timo Lautaniemi 0505591710