Gå till innehållet

Beslutsfattarbrev 4/2020

Vi skickar ett brev om aktuella frågor till finländska beslutsfattare minst fyra gånger per år. Med brevet vill vi lyfta fram tankar och bakgrundsinformation om frågor som är aktuella och viktiga för JHL:s medlemmar. Detta beslutsfattarbrev från JHL har skickats till kommundirektörer, riksdagsledamöter, kommunbeslutsfattare och JHL:s beslutsfattare och huvudförtoendemän.

Bästa beslutsfattare,

Regeringen behandlar i medlet av september budgeten för år 2021. Under hösten behandlar också kommunerna sina budgeter. Staten har lovat stöd till kommunerna för att hjälpa dem att producera sina tjänster och klara sig igenom coronavirusepidemin. Därför lönar det sig inte för kommunerna att fatta förhastade beslut, säga upp eller permittera personalen. Det är ett bättre alternativ att vänta på beslut från statens budgetförhandling.

JHL vädjar till Marins regering att genomföra stödet till kommunernas och samkommunernas finansiering såsom utlovat. Detta trots att statsekonomin uppvisar ett underskott.

Vi vädjar också till kommunernas chefer och förtroendevalda att inte skrida till permitteringar eller uppsägningar. Många kommuner har lyckats med att hitta ersättande arbete för arbetstagarna. Om kommunen väljer att säga upp eller permittera, är faran att det inte finns tillräckligt många arbetstagare till exempel på sjukhusen, i daghemmen och i skolorna. Brist på arbetstagare skulle äventyra tillgången till service beträffande de tjänster som hör till kommunens ansvarsområde. Dem måste kommunerna producera oavsett coronavirusepidemin. Nu är det därför dags att inrätta personalbanker och hitta ersättande arbete.

De offentliga tjänsterna har hållit Finland på fötter hela början av året. Låt kommunerna förbli funktionsdugliga också i framtiden!

Med vänliga hälsningar,

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

1. Den personliga assistensens och arbetarskyddets betydelse förstärks i samband med coronavirusepidemin

Den personliga assistensens betydelse har förstärkts under coronavirusepidemin. Arbetet ansågs vara av kritisk betydelse för samhällets funktion. Tillräckligt skydd för både de vårdbehövande och de personliga assistenterna visade sig vara en mycket stor utmaning.

Läs JHL:s avtalsexpert Laura Tuominens blogginlägg (på finska)

Frågor om iakttagande av arbetarskydd finns här (på finska)

2. Munskydd för arbetstagarna också för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena utmanar arbetsgivarna att bekosta munskydd för arbetstagarna för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen. Dessa resors trygghet påverkar också tryggheten på arbetsplatserna. En frisk arbetstagare sparar arbetsgivarens utgifter. Sjukfrånvaro och besök vid företagshälsovården förorsakar arbetsgivaren större kostnader än anskaffningen av munskydd också för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Läs mer: JHL utmanar arbetsgivarna – munskydd åt arbetstagarna också för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen

Läs JHL:s sakkunniga i arbetslivsfrågor Tuula Haavasojas blogginlägg (på finska): Arbetsgivarna behövs med på ”munskyddstalko”

3. Information till beslutsfattarna

JHL gör utredningar, undersökningar och deltar i olika forskningsprojekt. Vi publicerar information om resultaten av utredningarna och undersökningarna på vår webbsida Information som stöd för påverkan

Bekanta dig med JHL:s senaste ekonomiska översikt: JHL:s ekonomiska översikt 7