Gå till innehållet

JHL utmanar arbetsgivarna i förhindrandet av en andra våg av coronaviruset – munskydd åt arbetstagarna också för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL utmanar arbetsgivarna att bekosta sina arbetstagares munskydd också för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Resorna mellan hemmet och arbetsplatsen har en central inverkan också på säkerheten på arbetsplatsen.

JHL anser att förhindrande av en andra våg av coronaviruset är oerhört viktigt. Finlands ekonomi har inte råd med att samhället än en gång stängs ner med strikta begränsningar. Därför utmanar förbundet arbetsgivarna att bekosta munskydd för sina arbetstagare också för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. JHL har beslutat att bekosta munskydd för sina arbetstagare inte bara för tjänsteresor utan också för de dagliga resorna mellan hemmet och arbetsplatsen. Detta kommer inte att medföra skattekonsekvenser för arbetstagarna eftersom Skatteförvaltningen meddelat att skyddsutrustningen är skattefri.

Många arbetstagare har ingen möjlighet att undvika att färdas med kollektivtrafik eller rusningstider. Utgifterna för anskaffning av munskydd är också oöverstigliga för många låginkomsttagare.

− En frisk arbetstagare sparar arbetsgivarens utgifter. Sjukfrånvaro och besök vid företagshälsovården förorsakar arbetsgivaren större kostnader än anskaffningen av munskydd också för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL anser också att det är viktigt att man på arbetsplatserna fortsättningsvis håller sig till distansarbete alltid då det är möjligt. Detta trots att statsrådets rekommendation om distansarbete löpte ut den 1 augusti 2020.

− Praxis har visat att distansarbete effektivt begränsar smittspridningen. Därför rekommenderar JHL distansarbete för sina arbetstagare i mån av möjlighet fram till utgången av detta år, konstaterar Niemi-Laine.

Det är arbetsgivarens skyldighet att utreda farorna och bedöma riskerna också med tanke på hindrandet av coronavirusets spridning.

− Senast nu ska alla arbetsplatser uppdatera sin riskbedömning: hur man begränsar kontakten mellan människor, hur utförandet av arbete kan göras på ett tryggt sätt, hur man ska förfara med arbetstagare eller kunder som har symtom och hur man skyddar sig för smitta, säger JHL:s ordförande.

Mer information: ordförande Päivi Niemi-Laine 040 702 4772