Information som stöd för påverkan

JHL producerar själv och beställer information som stöd för sitt påverkansarbete. Vi gör bedömningar av det finländska samhällets tillstånd ur ett samhällsekonomiskt, statistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Ekonomiska översikter

JHL:s ekonomiska översikter baserar sig på data som samlas in från olika källor och som beskriver den ekonomiska situationen i Finland just nu. Översikten innehåller också prognoser om vilken riktning ekonomin i Finland är på väg emot.

Ekonomisk översikt 7/2020