Vad göra före och under strejken

På den här sidan finns information om hur du ska göra i en strejksituation.

I meddelandet om arbetskonflikt, dvs. strejkvarslet meddelas alltid vilket arbete som strejken berör. JHL:s strejkbeslut är förpliktande för medlemmarna. Det finns noggrannare information på JHL:s webbplats.

Varken andra JHL-medlemmar, medlemmar i andra fackförbund eller oorganiserade arbetstagare får utföra strejkbelagt arbete.

Strejkbelagt arbete får inte utföras av inhyrd arbetskraft eller annan tillfällig arbetskraft. Enligt internationell praxis får bemanningsföretag inte förmedla arbetstagare till ett företag som är föremål för en laglig arbetskonflikt.

Hur förbereder jag mig för en strejk?

 • jobba som vanligt enligt din arbetsskiftsförteckning ända tills strejken börjar
 •  jobba inte in strejkdagarnas arbete på förhand.
 • du får inte heller lämna arbete ogjort före strejken
 • personliga ägodelar som du kan behöva under strejken ska du ta med dig från arbetsplatsen
 • kontrollera att du har förtroendemannens och/eller strejkkommitténs kontaktuppgifter
 • följ med förbundets information: JHL:s webbsidor, kanaler på sociala medier, medlemsbrev och övrig information. Din förtroendeman ger dig mer information.
 • kontrollera din egen medlemsinformation, anvisningar finns i slutet av den här sidan
 • locka dina arbetskamrater som ännu inte är medlemmar i facket att ansluta sig till JHL.

I strejkvarslet meddelas alltid klockslag för när strejken börjar och arbetet ska läggas ner. Arbetstagarna ska inte gå till arbetsplatsen efter att strejken har börjat.

När man varslat om strejk, är det inte längre möjligt att komma överens om att ta ut semester under strejktiden.

Under strejken

 • följ förbundets anvisningar
 • delta i att övervaka strejken t.ex. som strejkvakt eller som vakternas medhjälpare
 •  förbered dig och meddela förtroendemannen och/eller regionkontoret om arbetsgivarens eventuella påtryckningsåtgärder
 • delta i strejkmöten
 • JHL:s medlemmar som inte är i strejk fortsätter att utföra endast sina egna arbetsuppgifter. Man ska inte utföra den strejkande personalens arbete.
 •  följ med förbundets information
 •  kom ihåg att den enda information du kan lita på under strejken är den som kommer från förbundet.

Utför inte strejkbelagt arbete!

Kom ihåg att arbetsgivaren oftast inte nöjer sig med att vara objekt för arbetskonflikten. Arbetsgivaren får inte pressa dig på något sätt ifall du deltar i en strejk som ordnas av fackförbundet som en konfliktåtgärd!

JHL har förberett sig för motåtgärder. Du får mer information av förtroendemannen eller regionkontoret.

Bekanta dig med JHL:s konfliktguide! Du hittar den på sidan arbetskonflikter och manifestationer.

Att återgå till arbetet efter strejken

Information om strejkens avslutande kommer från förbundet eller förtroendemannen. Man återgår till arbetet då strejken aslutats. Man går till arbetet enligt arbetsskiftsförteckningen eller enligt avtalet om avslutande av strejken.

Parterna ingår ett avtal om avslutande av strejk där man kommer överens om åtgärder och förutsättningar för att avsluta strejken.

Är uppgifterna om dig i medlemsregistret korrekta?

I mittJHL ska du fylla i din e-postadress, ditt mobiltelefonnummer, din yrkesbeteckning och din arbetsgivare. Kontrollera alla dessa uppgifter och korrigera det som behövs!

Då din medlemsinformation är korrekt kan du vara säker på att precis de meddelanden som berör dig kommer fram. Sådana meddelanden är till exempel anvisningar om konfliktåtgärder som sker på din arbetsplats. Du ansöker också om strejkbidrag i mittJHL.

Om du redan tidigare loggat in i mittJHL, kan du logga in i tjänsten direkt med dina användarkoder.

Om du inte ännu loggat in i mittJHL, bekanta dig med inloggningsinstruktionen på mittJHL:s presentationssida.