Vad göra före och under strejken

På den här sidan finns information om hur du ska göra i en strejksituation.

I meddelandet om arbetskonflikt, dvs. strejkvarslet meddelas alltid vilket arbete som strejken berör. JHL:s strejkbeslut är förpliktande för medlemmarna. Det finns noggrannare information på JHL:s webbplats.

Varken andra JHL-medlemmar, medlemmar i andra fackförbund eller oorganiserade arbetstagare får utföra strejkbelagt arbete.

Strejkbelagt arbete får inte utföras av inhyrd arbetskraft eller annan tillfällig arbetskraft. Enligt internationell praxis får bemanningsföretag inte förmedla arbetstagare till ett företag som är föremål för en laglig arbetskonflikt.

Hur förbereder jag mig för en strejk?

 • jobba som vanligt enligt din arbetsskiftsförteckning ända tills strejken börjar
 •  jobba inte in strejkdagarnas arbete på förhand.
 • du får inte heller lämna arbete ogjort före strejken
 • personliga ägodelar som du kan behöva under strejken ska du ta med dig från arbetsplatsen
 • kontroller att du har förtroendemannens och/eller strejkkommitténs kontaktuppgifter
 • följ med förbundets information: JHL:s webbsidor, kanaler på sociala medier, medlemsbrev och övrig information. Din förtroendeman ger dig mer information.

I strejkvarslet meddelas alltid klockslag för när strejken börjar och arbetet ska läggas ner. Arbetstagarna ska inte gå till arbetsplatsen efter att strejken har börjat.

När man varslat om strejk, är det inte längre möjligt att komma överens om att ta ut semester under strejktiden.

Bekanta dig med JHL:s konfliktguide! Du hittar den på sidan arbetskonflikter och manifestationer

Under strejken

 • följd förbundets anvisningar
 • delta i att övervaka strejken t.ex. som strejkvakt eller som vakternas medhjälpare
 •  meddela förtroendemannen och/eller strejkkommittén om arbetsgivarens eventuella påtryckningsåtgärder
 • delta i strejkmöten
 • JHL:s medlemmar som inte är i strejk fortsätter att utföra endast sina egna arbetsuppgifter. Man ska inte utföra den strejkande personalens arbete.
 •  följ med förbundets information
 •  kom ihåg att den enda information du kan lita på under strejken är den som kommer från förbundet.

Utför inte strejkbelagt arbete!

Bekanta dig med JHL:s konfliktguide! Du hittar den på sidan arbetskonflikter och manifestationer.

Det kan hända att arbetsgivaren vägrar att inta en passiv roll och svarar sannolikt på konfliktåtgärderna genom aktiva motåtgärder. JHL har förberett sig för motåtgärder. Du får mer information av förtroendemannen eller regionkontoret.

Att återgå till arbetet efter strejken

Information om strejkens avslutande kommer från förbundet eller förtroendemannen. Man återgår till arbetet då strejken aslutats. Man går till arbetet enligt arbetsskiftsförteckningen eller enligt avtalet om avslutande av strejken.

Parterna ingår ett avtal om avslutande av strejk där man kommer överens om åtgärder och förutsättningar för att avsluta strejken.

Användande av inhyrd arbetskraft under en strejk

Användande av inhyrd arbetskraft för utförande av strejkbelagt arbete är strejkbrytande. Också bemanningsföretagen omfattar denna princip i sina egna anvisningar och sin egen praxis.

Om du märker att inhyrd arbetskraft används för strejkbelagt arbete, meddela omedelart förtroendemannen eller regionkontoret därom.

Kontakt under strejken

Också under en strejk agerar vi enligt intressebevakningskedjan. Ta i första hand kontakt med din egen förtroendeman/förening

Arbetstillstånd

Arbetsgivaren har möjlighet att av förbundet ansöka om tillstånd för sådant strejkbelagt arbete som är nödvändigt att utföra för att trygga liv, hälsa eller egendom.

Ansökan om arbetstillstånd behandlas endast om förtroendemannens eller föreningsrepresentantens utlåtande är fogat till den. Om arbetstillstånd beviljas, måste man på förhand meddela huvudförtroendemannen eller föreningens representant namnen på de arbetstagare och arbetsskiftens inlednings- och avslutningstidpunkt som tillståndet gäller.

Ansökan om arbetstillstånd (länk till ansökan).