MittJHL

MittJHL är en e-tjänst för förbundets medlemmar. I mittJHL kan du uppdatera din kontaktinformation, din yrkesbeteckning och uppgifter om din anställning. Du kan också betala din medlemsavgift eller ansöka om medlemsavgiftsbefrielse. Via mittJHL kommer du också till medlemssidorna och sidorna för de aktiva. Medlemsservice 24h finns inte längre. MittJHL har ersatt den.

När du loggar in i mittJHL för första gången

MittJHL har ersatt Medlemsservice 24h. I mittJHL gäller inte längre det användarnamn och lösenord som du använde i Medlemsservice 24h. Du behöver nya inloggningskoder.

För att kunna logga in i mittJHL behöver du ha en giltig e-postadress eller ett mobiltelefonnummer. E-postadressen eller telefonnumret behöver också finnas i dina medlemsuppgifter i medlemsregistret.

Om du inte lyckas logga in

Om du är osäker på vilken e-postadress eller vilket telefonnummer som finns infört i medlemsregistret för din del eller om du inte lyckas beställa en lösenordslänk till din telefon eller e-postadress kan du ta kontakt med medlemsservicen med en elektronisk blankett . Då informationen uppdaterats får du ett meddelande om det. Därefter kan du beställa en lösenordlänk och logga in i mittJHL.

Så här loggar du in i mittJHL

 1. Du kommer in i mittJHL genom att klicka på ”Logga in” i övre högra hörnet av JHL:s webbplats.
 2. Då du loggar in i mittJHL för första gången, kan du beställa en länk till din e-postadress med vilken du kan skapa ett eget lösenord till mittJHL.
  Om du inte har någon e-postadress, kan du beställa ett lösenord till din mobiltelefon. Beställ lösenordet genom att klicka på länken Luo salasana/Unohtuiko salasana (Skapa lösenord / Glömde du ditt lösenord.)
 3. Då du har fått länken eller lösenordet kan du logga in på mittJHL.

Användarnamnet är din e-postadress, ditt mobiltelefonnummer eller ditt medlemsnummer.
Lösenordet är antingen det lösenord du fått via länken i e-postmeddelandet eller lösenordet som du fått till din mobiltelefon.

I mittJHL kan du:

 • Uppdatera din kontaktinformation, din yrkesbeteckning och uppgifter om din anställning. När den här informationen är korrekt får du precis de meddelanden som gäller dig.
 • Betala din medlemsavgift.
 • Meddela oss om ditt nya anställningsförhållande och beställa ett förhandsifyllt avtal för arbetsgivaruppbörd.
 • Byta medlemsförening.
 • Meddela oss om att du avgått med pension.
 • Ansöka om rätt till befrielse från medlemsavgift, till exempel om du är föräldraledig.
 • Meddela om alla förändringar som påverkar ditt medlemskap.
 • Beställa ett nytt medlemskort.
 • Avbeställa medlemskalendern.

Läs noggrannare anvisningar om uppdatering av medlemsuppgifter i mittJHL

Via mittJHL kommer du också till

 • medlemssidorna – där kan du läsa medlemsbrevet Poängen, föreningsbrevet, branschspecifika medlemsbrev och kontrollera särskilda medlemserbjudanden.
 • medlemssidorna och via dem till eventuella arbetsgrupper som du är medlem i.
 • sidorna för de aktiva, där det finns innehåll, anvisningar och material i anslutning till föreningsverksamhet, intressebevakning och arbetarskydd. Tills vidare krävs av dataskyddsorsaker en andra inloggning för att få tillgång till medlemssidorna och sidorna för de aktiva. För denna inloggning behövs de gamla inloggningskoderna, som användes i Medlemsservice 24h. Medlemssidorna och sidorna för de aktiva öppnas i en egen flik. Du kan alltså bläddra fritt på sidorna. MittJHL förblir öppet i en annan flik

Kursanmälning

Anmälning till kurser sker via kurskalendern eller mittJHL genom att logga in med de egna koderna. I mittJHL finns minaKurser.

Arbetslöshetskassan

Notera att inloggning på arbetslöshetskassan fungerar som förut – eWertti.