MittJHL

MittJHL är en e-tjänst för förbundets medlemmar. I den nya tjänsten är det ännu lättare att uppdatera sina personuppgifter, sin yrkesbeteckning och uppgifter om anställningsförhållandet. Du kan också betala din medlemsavgift eller ansöka om befrielse från medlemsavgift via mittJHL. Från mittJHL kommer du också till medlemssidorna och sidorna för de aktiva.

Medlemsservice 24h finns inte längre. Den har ersatts av mittJHL.

I mittJHL kan du:

 • uppdatera din kontaktinformation, din yrkesbeteckning och uppgifter om din anställning. När den här informationen är korrekt får du precis de meddelanden som gäller dig.
 • betala din medlemsavgift.
 • meddela oss om ditt nya anställningsförhållande och beställa ett förhandsifyllt avtal för arbetsgivaruppbörd.
 • byta medlemsförening.
 • meddela oss om att du avgått med pension.
 • ansöka om rätt till befrielse från medlemsavgift, till exempel om du är föräldraledig.
 • meddela om alla förändringar som påverkar ditt medlemskap.
 • beställa ett nytt medlemskort.
 • avbeställa medlemskalendern.

Via mittJHL kommer du också till

 • medlemssidorna – där kan du läsa medlemsbrevet Poängen, föreningsbrevet, branschspecifika medlemsbrev och kontrollera särskilda medlemserbjudanden.
 • medlemssidorna och via dem till eventuella arbetsgrupper som du är medlem i.
 • de aktivas sidor där det finns information om föreningsverksamhet, intressebevakning, arbetarskydd, anvisningar och material.

När du loggar in på mittJHL för första gången

MittJHL har ersatt Medlemsservice 24h. I mittJHL gäller inte längre det användarnamn och lösenord som du använde i Medlemsservice 24h.

För att kunna logga in på mittJHL behöver du ha en giltig e-postadress eller ett mobiltelefonnummer. E-postadressen eller telefonnumret behöver också finnas i dina medlemsuppgifter i medlemsregistret.

Så här loggar du in på mittJHL:

 1. Logga in på mittJHL via denna länk.
 2. Då du loggar in på mittJHL för första gången kan du beställa en länk till din e-postadress, med hjälp av vilken du kan skapa ett lösenord. Om du inte har någon e-postadress, kan du beställa ett lösenord till din mobiltelefon. Beställ lösenordet genom att klicka på länken Skapa lösenord / Glömde du ditt lösenord.
 3. Då du har fått länken eller lösenordet kan du logga in på mittJHL.

Användarnamnet är din e-postadress, ditt mobiltelefonnummer eller ditt medlemsnummer. Lösenordet är antingen det lösenord du fått via länken i e-postmeddelandet eller lösenordet som du fått till din mobiltelefon.