Gör så här när ett annat förbund inleder påtryckningsåtgärder

På den här sidan finns anvisningar om hur du ska göra om ett annat förbund utlyser en arbetskonflikt på din arbetsplats.

Fackförbunden är självständiga i sina beslut om påtryckningsåtgärder. Enskilda fackförbund kan besluta endast om sina egna medlemmars deltagande i påtryckningsåtgärder. Centralorganisationerna FFC, STTK och Akava har kommit överens om gemensamma spelregler för situationer där det på en arbetsplats finns anställda som hör till olika fackförbund och ett av dessa förbund inleder en arbetskonflikt.

Arbetsplatsens förtroendeman ska försäkra sig om att JHL-medlemmarna följer de principer som löntagarnas centralorganisationer har kommit överens om och att strejkbelagt arbete inte utförs. Ifall sådant ändå förekommer, ta kontakt med förbundets regionkontor.

Medlemmar i förbund som står utanför påtryckningsåtgärderna gör sitt jobb, men avstår från att utföra arbetsuppgifter som sköts av dem som omfattas av påtryckningsåtgärderna.

Denna princip gäller också situationer där de som inte deltar i påtryckningsåtgärderna har samma eller nästan samma uppgifter som det strejkande fackförbundets medlemmar. De utför alltså inte andras arbete genom att byta skift, utföra övertidsarbete eller öka arbetstakten.

Undantag utgörs av nödarbete och för tjänsteinnehavarnas del av skyddsarbete som tjänsteinnehavare är skyldiga att utföra för att skydda liv, hälsa och egendom. Om arbetsgivaren under arbetskonflikten ber dig utföra arbetsuppgifter som skydds- eller nödarbete, ska du alltid kontakta arbetsplatsens förtroendeman innan du börjar utföra arbetet.

Eventuella hinder i arbetet på grund av ett annat förbunds påtryckningsåtgärder

Om ditt eget arbete förhindras på grund av ett annat förbunds påtryckningsåtgärder (t.ex. en strejk) ska du meddela arbetsgivaren att du står till hens förfogande och att hen därmed är skyldig att betala dig lön.

AKTA möjliggör en tillfällig ändring av arbetsuppgifterna under högst 8 veckor, och arbetstagaren har under denna tid rätt till samma lön som för sina egentliga arbetsuppgifter.  De tillfälliga arbetsuppgifterna får inte vara strejkbelagda.

Om arbetsgivaren vägrar betala lön ska du be hen motivera denna åtgärd och anteckna hens svar för eventuella senare utredningar.

Om ditt arbete och din lönebetalning avbryts på grund av arbetsgivarens åtgärder i denna situation, har du rätt till förbundets strejkbidrag.

På jobb inom en avtalsbransch som inte hör till det egna fackförbundet

En JHL-medlem går i strejk om hen jobbar inom ett FFC-anslutet förbund inom en annan avtalsbransch och detta andra förbund inleder en arbetskonflikt. Då ska medlemmen följa det förbundets strejkanvisningar. Förbundet som inleder arbetskonflikten betalar strejkbidrag till JHL-medlemmen.

På motsvarande sätt gör man beträffande medlemmar i andra FFC-anslutna fackförbund, då det är fråga om en arbetskonflikt som JHL har utlyst. Då ansöker medlemmarna i de andra FFC-anslutna fackförbunden om strejkbidrag från JHL.