Val av arbetarskyddsfullmäktige

Arbetarskyddsfullmäktigens verksamhet bestäms om i lagar och avtal Det måste väljas en arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatser där det finns minst 10 arbetstagare, men det är tillåtet att välja en arbetarskyddsfullmäktig också på mindre arbetsplatser än så.

Arbetstagarna väljer ur sin krets en arbetarskyddsfullmäktig och två vice arbetarskyddsfullmäktige, vilka representerar dem i arbetarskyddssamarbetet. Arbetstagare i funktionärsställning kan om de så önskar välja sin separata arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige.

Arbetarskyddsfullmäktigen företräder alla arbetstagare och personalgrupper på det verksamhetsområde han eller hon är vald att företräda. Fullmäktigen väljs oftast för två år i sänder, om inte annat har avtalats om på arbetsplatsen.

Valreglemente för arbetarskyddsvalet

Valförrättandet börjar med ett meddelande från arbetsplatsens arbetarskyddschef. Praktiska anvisningar om förrättande av arbetarskyddsvalet finns i ett särskilt valreglemente.

När ordnas arbetarskyddsvalet?

Inom kommunsektorn, församlingarna och på många arbetsplatser inom den privata sektorn ordnas arbetarskyddsvalet oftast i oktober – december.

Välfärdsområdenas första arbetarskyddsval ordnas så fort som möjligt efter att välfärdsområdena har inlett sin verksamhet. Det sker 1.1.2023.

Inom kommunsektorn är arbetarskyddsfullmäktiges och arbetarskyddsombudens mandatperiod fyra år och inom staten och på privatsektorns arbetsplatser två eller fyra år. Mandatperioden för välfärdsområdenas första arbetarskyddsaktörer löper fram till 31.12.2025.

JHL:s valmaterial

Lagar och samarbetsavtal