Val av arbetarskyddsfullmäktige

Arbetarskyddsfullmäktigens verksamhet bestäms om i lagar och avtal Det måste väljas en arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatser där det finns minst 10 arbetstagare, men det är tillåtet att välja en arbetarskyddsfullmäktig också på mindre arbetsplatser än så.

Arbetstagarna väljer ur sin krets en arbetarskyddsfullmäktig och två vice arbetarskyddsfullmäktige, vilka representerar dem i arbetarskyddssamarbetet. Arbetstagare i funktionärsställning kan om de så önskar välja sin separata arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige.

Arbetarskyddsfullmäktigen företräder alla arbetstagare och personalgrupper på det verksamhetsområde han eller hon är vald att företräda. Fullmäktigen väljs oftast för två år i sänder, om inte annat har avtalats om på arbetsplatsen.

Ställ upp i arbetarskyddsvalet

Om du är intresserad av uppgiften, kontakta din nuvarande arbetarskyddsfullmäktige eller din förtroendeman. – Om du inte vet vem de är, kan du alltid fråga JHL:s regionkontor.

Kom med i ett intressant och givande arbete för välmående arbetsplatser! Som arbetarskyddsfullmäktig kan du påverka din egen och dina kollegers arbetsmiljö och arbetsförhållanden.

Valanvisningar för arbetarskyddsvalet

Se också Val av arbetarskyddsfullmäktigen (Arbetarskyddscentralens webbplats)

Material för arbetarskyddsvalet

Lagar och samarbetsavtal