Medlemsrekrytering och JHL-bonuspris

JHL belönar sina medlemmar för aktiv och framgångsrik medlemsrekrytering med ett bonusprissystem. Ju fler medlemmar du rekryterar, desto mer ökar ditt poängsaldo i näthandeln JHL-bonuspris där du kan lösa in dina priser.

Bli medlemsrekryterare

Anslut dig till medlemsrekryterarna, om du så är ordinarie medlem, studerandemedlem eller aktiv. Du kan rekommendera JHL-medlemskap för till exempel dina arbets- eller studiekamrater eller dina nära och kära.

Den vanligaste orsaken att inte tillhöra ett fackförbund är att ingen har frågat om man vill ansluta sig!

Det ska vi rätta till. Var smart och fråga.

Du kan rekommendera medlemskap i JHL nästan var som helst:

 • på din arbetsplats
 • på lunch- eller kaffepausen
 • före eller efter arbetsdagen
 • i hissen
 • i läroinrättningar
 • via WhatsApp
 • via Facebook
 • via Messenger
 • per e-post.

Den nya medlemmen kan vara:

 • en ny eller gammal kollega
 • en granne
 • en nyfiken förbipasserande
 • en studerande
 • någon som för närvarande är medlem i Allmänna arbetslöshetskassan.

Rekommendera medlemskap i JHL

Rekommendera fackförbundet JHL för dina kompisar. När de ansluter sig får du bonuspriser som är värda pengar.

Ju fler medlemmar du rekryterar, desto mer ökar ditt poängsaldo i näthandeln JHL-bonuspris där du kan lösa in dina priser. När du rekryterar en ny löntagarmedlem som betalar medlemsavgift får du 30 poäng, och för varje ny studerandemedlem du rekryterar får du 12 poäng. En poäng är värd en euro. Läs mer om bonuspriserna här. Läs mer om JHL-bonuspris här. 

Både du och den nya JHL-medlemmen vinner på medlemsrekryteringen!

När din kompis ansluter sig till JHL får hen stöd och trygghet i arbetslivet. JHL förhandlar så att arbetets värde ska synas både i plånboken och som välbefinnande i arbetslivet. Den nya medlemmen får också tillgång till mångsidiga medlemsförmåner.

Uppmuntra till att redan idag gå med i JHL, fackförbundet för stjärnproffs!

JHL är det största fackförbundet inom den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Till fackförbundet hör representanter för representanter för tusentals yrken från många yrkesbranscher. Denna elitgrupp kallar vi för stjärnproffs, eftersom de håller hela landet på fötter i vått och torrt.

Rata-asentaja kiinnittää ratakiskoa tunnelissa. Asentajasta näkyy pelkät työhanskat, muuten hän on näkymätön.

Rekommendera medlemskap enkelt på nätet

Rekommendera JHL-medlemskap här

Det är lätt att rekommendera medlemskap. Klicka på knappen ovan för att skicka ett meddelande via Whatsapp, Messenger, som textmeddelande eller som e-postmeddelande. Du kan använda den färdiga modelltexten eller skriva ett eget meddelande.

För att vi ska kunna belöna dig ska din kompis fylla i ditt medlemsnummer på sin anslutningsblankett. Ditt medlemsnummer finns på ditt medlemskort. Du kan också se ditt medlemsnummer genom att logga in i mittJHL och kolla upp Medlemsinformation > Personinformation.

När du skickar ett färdigt meddelande via rekommendationssidan, fogas ditt medlemsnummer automatiskt till meddelandet. Om du skriver ett eget meddelande, kom ihåg att be din kompis att skriva ditt medlemsnummer på anslutningsblanketten.

JHL-bonuspris

JHL belönar sina medlemmar för aktiv och framgångsrik medlemsrekrytering med ett bonusprissystem.

Vem som helst som är JHL-medlem kan bli medlemsrekryterare och förtjäna fina bonuspris. Som JHL-medlem kan du börja rekrytera redan idag om du vill.

Lyckad medlemsrekrytering – fina bonuspris

Fackförbundet JHL belönar dig för aktiv och framgångsrik medlemsrekrytering.

När du rekryterar en ny medlem som betalar medlemsavgift får du 30 poäng, och för varje ny studerandemedlem du rekryterar får du 12 poäng. Med poängen du förtjänat kan du lösa in olika produkter från JHL-bonuspris.

Även om du inte ännu är medlemsrekryterare kan du kolla in bonusprisen på sidan . Använd följande inloggningskoder:

användarnamn: JHLtesti
lösenord: JHLbonukset

Logga in i JHL-bonuspris

Poängen antecknas i medlemsrekryterarens uppgifter när den nya medlemmen för första gången har betalat sin medlemsavgift (gäller nya ordinarie medlemmar). För studerandemedlemmars del antecknas poängen genast.

Du ser ditt poängantal när du loggar in i JHL-bonuspris och kan lösa in dina priser där. Poängen i JHL-bonuspris uppdateras en gång i månaden.

På sidan finns också anvisningar och kontaktuppgifter där du vid behov får mer information.

Om du som medlemsrekryterare får problem med poängen, ta kontakt per e-post på adressen kannustimet@jhl.fi.

Bekanta dig med reglerna för bonusprissystemet genom att logga in i JHL-bonuspris och klicka på ”Regler”. I reglerna framkommer hur du samlar poäng och hur värdefulla de är.

6 + 1 tips för medlemsrekrytering

Här får du några tips för medlemsrekryteringen. En del av tipsen passar för alla medlemmar, en del passar särskilt för medlemmar som har förtroendeuppdrag eller för JHL:s föreningar. Kolla också in vår materialbank. Där kan du bläddra i bildmaterial som kan användas för kampanjer (klicka på ”Selaa julkista aineistoa” och välj rubriken ”På svenska” i menyn till vänster för svenskspråkigt material).

1 Medlem, ta medlemskap på tal

 • Ta upp JHL-medlemskap med dina arbets- eller studiekamrater.
 • Visa eller berätta hur man kan ansluta sig till JHL och fyll i anslutningsblanketten på nätet på en gång.
 • När du rekryterar en ny medlem får du in bonuspoäng på ditt bonuskonto och kan lösa in trevliga produkter från JHL-bonuspris

2 Förtroendeman, var lyhörd

De flesta människor vill bli tagna i beaktande och tillfrågade om hur det står till med dem eller vad som är aktuellt på arbetsplatsen.

Diskussioner ansikte mot ansikte är mest effektiva, men det går riktigt bra att sköta ärendet också per telefon. Ring upp!

 • Gå igenom arbetstagarna på din arbetsplats och erbjud dem medlemskap i fackförbundet JHL.
 • Locka med vänner och kolleger till fackförbundet.

3 Förtroendeman, prata med folk

Diskutera och lyssna på vad folk har att berätta. Visa att du är intresserad!

Fråga

 • vilka uppgifter förtroendemannen borde ta sig an på arbetsplatsen
 • om din diskussionspartner skulle vilja delta i att göra arbetsplatsen bättre
 • vilka frågor som kunde förbättras på arbetsplatsen
 • vad som är viktigt beträffande medlemskap i fackförbundet.

Uppmuntra

 • till att komma med i stjärnproffsens skara, som medlem i JHL.

4 Förening – gör upp en plan för medlemsrekryteringen

 • Hur skulle det sitta med en plan för medlemsrekryteringen på arbetsplatsnivå?

5 Förtroendeman eller föreningsaktiv – hälsa den nya medlemmen välkommen

Helst ansikte mot ansikte, men det går också bra per telefon. Huvudsaken är att du tar kontakt!

Till exempel så här:

 • ”Hej och välkommen till huset! Har någon redan visat dig runt? Hur är det med ditt arbetsavtal, är det ok, eller har du något att fråga? Vi har en egen förtroendeman här som kan hjälpa dig med arbetsavtalet. Hör du förresten redan till ett fackförbund? Om inte, lönar det sig för dig att ansluta dig! Ju fler vi är, desto starkare är vi.”

6 Föreningsaktiv, gör dig själv och din förening synlig

Dela ut

 • din förenings broschyrer och JHL:s material på arbetsplatsernas kaffebord, i pausutrymmen och på anslagstavlorna.
 • kampanjmaterial som finns i JHL:s materialbank (klicka på ”Selaa julkista aineistoa” och välj rubriken ”På svenska” i menyn till vänster för svenskspråkigt material).

Använd

 • JHL:s symboler, pins och dekaler
 • JHL:s kläder, till exempel t-skjorta
 • kampanjmaterialet i JHL:s materialbank (klicka på ”Selaa julkista aineistoa” och välj rubriken ”På svenska” i menyn till vänster för svenskspråkigt material).

Berätta

 • hurdan fackförbundets och fackföreningens verksamhet är
 • hurdana medlemmarna i din förening är
 • hur man vinner på ett medlemskap i JHL.

Se till att

 • informationen på arbetsplatsens anslagstavla är aktuell: ta ner gamla affischer och meddelanden och häng upp nya, och se till att förtroendemännens, föreningarnas och kontaktpersonernas kontaktuppgifter är aktuella.
 • använda även medlemsrekryteringsmaterialet i materialbanken på anslagstavlorna.

Dra nytta av

JHL-produkterna som föreningarna kan beställa från JHL-shop.

+1

Kartlägg och skaffa kontaktpersoner

En person hinner inte vara med överallt. Därför är det klokt för föreningar och förtroendemän att kartlägga vem på arbetsplatsen eller inom enheten som vill vara kontaktperson och hur organiseringen på arbetsplatserna har ordnats.

Kartläggningen hjälper till för att göra arbetet konsekvent när man

 • söker kontaktpersoner
 • planerar arbetsplatsbesök och medlemsrekrytering
 • utför till exempel arbetsplatsspecifika enkäter.

Föreningarna och medlemsrekryterare

Päiväkotilapset ulkoilemassa puistossa talvella. Lapset ovat jonossa. Lastenhoitaja pitää jonon ensimmäistä lasta kädestä. Hoitajan kädestä näkyy vain hanska, muuten hän on näkymätön.

Många föreningar har utnämnda medlemsrekryterare, men att rekommendera medlemskap och rekrytera nya medlemmar hör också till förtroendemännens och föreningarnas styrelsemedlemmars uppgifter.

Det lönar sig för föreningarna att planera sin medlemsrekrytering årligen och välja ut nya medlemsrekryterare, av vilka en utnämns till koordinerande ansvarsperson för medlemsrekryteringen.

JHL-aktiva som utnämnts till medlemsrekryterare får nyhetsbrev och aktuell information om medlemsrekrytering av förbundet. De har som uppgift att inspirera också andra föreningsmedlemmar att rekrytera medlemmar. Om du blev intresserad av uppgiften, meddela antingen föreningen eller förbundet om det.

Medlemsrekrytering bland studerande

Medlemsrekrytering bland studerande och arbetet i läroanstalterna är också mycket viktigt arbete som en stor del av de aktiva inom JHL och läroinrättningsagenterna utför årligen.

Det är viktigt att sprida information om arbetsmarknadsmedvetenhet till kommande arbetstagare inom den offentliga sektorn och välfärdsområdena redan under studietiden. På det sättet blir förbundet och dess aktörer bekant.

Studerandemedlemmarna är befriade från förbundets medlemsavgift under studietiden. När studierna är slutförda fortsätter medlemskapet i enlighet med förbundets stadgar.

JHL ersätter medlemsrekryterarnas kostnader för att informera i skolorna. Vi betalar 30 euro i föreläsningsarvode för varje arbetsmarknadsinfo och 15 euro i timmen för information i entréhallen. Dessutom ersätts kostnaderna för att resa till läroinrättningen enligt taxan för förmånligaste kollektiva färdmedel.

Läroinrättningarna kan beställa en arbetsmarknadstimme här (på finska).

Vill du ha utbildning i medlemsrekrytering?

JHL utbildar regelbundet sina medlemsrekryterare, både riksomfattande och regionalt.

Ifall du är intresserad av medlemsrekrytering eller besök vid en läroinrättning, ta kontakt med JHL:s personal på ditt eget område eller skicka e-post till förbundskontoret under adressen jasenhankinta@jhl.fi

Kontaktpersoner för skolinformation regionvis (på finska)