Ansök om stöd från JHL för kommunalvalet

Medlemmar i fackförbundet JHL kan också ansöka om finansiellt stöd för sin kommunalvalskampanj av förbundet. Stödet beviljas endast om kandidaten förbinder sig till JHL:s principer. Om du inte ansökte om stöd vid första omgången, kan du göra det nu. Ansökningstiden för valstödets andra omgång är 4-11 maj 2021.