Kommunrenovering 2021-2025

Det har betydelse hur ditt barn får sin mat, hur gatorna på din hemort plogas och hur din mormor vårdas. Genom att rösta i kommunalvalet i juni kan du påverka allt detta. I FFC:s kandidatgalleri hittar du kandidater som förstår hur donarna värdesätter tjänster.

Förhandsröstningen inleds 26.5, kom ihåg att rösta

Kommunernas fullmäktige beslutar vem som tar hand om din mormor, hur din gata plogas och hur ditt barn får sin mat. Det är du som bestämmer vem som sitter i fullmäktige de följande fyra åren. Kommunalvalets förhandsröstning ordnas 26.5.–8.6.2021. Valdagen är söndag 13.6.2021.

I FFC:s kandidatgalleri hittar du kandidater som förstår donarnas vardag.

JHL:s kommunrenovering 2021–2025

JHL:s kommunrenovering erbjuder 15 redskap med vilka kommunerna sätts i ännu bättre skick. Anslut dig du också till fackförbundet som bevakar intressena, också i kommunerna!

De nordiska länderna hör till världens mest utvecklade samhällen. Kännetecknande för den nordiska välfärdsmodellen är starka offentliga tjänster som stöder särskilt kvinnor och personer i en svag ställning.

Finland är enligt landets grundlag indelat i kommuner, där kommuninvånarna har beslutandemakten.

Tjänster inom bildning, småbarnspedagogik, kultur, miljöskydd och kommunalteknik samt många stödtjänster ordnas av kommunerna också efter vårdreformen.

Se alla JHL:s teman för kommunrenoveringen 2021-2025 här

Kommunens livskraft föds av arbetsplatserna på orten, god service och framåtanda. Boendemiljön, sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter, trafikmässig tillgänglighet samt kommersiell och kulturell service bildar tillsammans kärnan i kommunens attraktionskraft. Den stöds i sin tur av trivsamma kommuncentra, kultur- och fritidstjänster, säkerhet, förnybarhet, atmosfär och kommunens egna särdrag. De privata företagens och tredje sektorns tjänster kompletterar kommunens serviceutbud.

De kommunala tjänsterna är också en fråga om försörjningsberedskap.

En kommun som huvudsakligen producerar sina tjänster själv, äger sitt energibolag och vattenverk samt producerar förmånliga hyresbostäder för sina kommuninvånare, förbehåller sig möjligheten att besluta om sina kommuninvånares ärenden också då omständigheterna omkring förändras.

Målet ska vara en kommun som på ett omfattande sätt tar hand om och ansvarar för sina medlemmar. Hit hör utöver de lagstadgade tjänsterna också många andra funktioner som ökar kommunernas välmående, självbestämmanderätt och livskraft.

vindkraftverk

Kommunrenovering 2021-2025, så här går det till

JHL:s kommunrenovering består av fyra helheter, som tillsammans innefattar 15 teman.

En fungerande kommun, egna tjänster

Kommunerna står för bildning och pedagogik

Förminskade hälsoklyftor

Kommunerna måste få bukt med sina klimatutsläpp

Våren 2021 kandiderar åter en stor skara JHL-medlemmar i kommunalvalet. JHL önskar att förbundets medlemmar på ett synligt sätt framför kommunrenoveringens teman i sitt valarbete.

Var finns information om kandidaterna?

FFC:s valgalleri hjälper dig att hitta en kandidat som vill jobba för de värderingar som är viktiga för löntagarna. Ett stort antal JHL-medlemmar är uppställda i kommunalvalet.

JHL erbjuder renoveringsteman som stöd för kommunalvalskandidaterna

Ett stort antal JHL-medlemmar är åter uppställda i kommunalvalet våren 2021. JHL önskar att de medlemmar som är uppställda som kandidater på ett synligt sätt poängterar kommunrenoveringens teman.

Bekanta dig med kommunalvalsbroschyren

JHL har i januari 2021 också gett ut en Kommunalvalsbroschyr, där du hittar verktyg för Kommunrenoveringen i koncis form.

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd för din kommunalvalskampanj. Ansökningsblanketten finns här.