Kommunrenovering 2021-2025

Kommunerna är det finländska välfärdssamhällets stöttepelare. JHL:s kommunrenovering erbjuder verktyg med vilka de kan sättas i ännu bättre skick.

De nordiska länderna hör till världens mest utvecklade samhällen. Kännetecknande för den nordiska välfärdsmodellen är starka offentliga tjänster som stöder särskilt kvinnor och personer i en svag ställning.

Finland är enligt landets grundlag indelat i kommuner, där kommuninvånarna har beslutandemakten.

Tjänster inom bildning, småbarnspedagogik, kultur, miljöskydd och kommunalteknik samt många stödtjänster ordnas av kommunerna också efter vårdreformen.

Se alla JHL:s teman för kommunrenoveringen 2021-2025 här

Kommunens livskraft föds av arbetsplatserna på orten, god service och framåtanda. Boendemiljön, sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter, trafikmässig tillgänglighet samt kommersiell och kulturell service bildar tillsammans kärnan i kommunens attraktionskraft. Den stöds i sin tur av trivsamma kommuncentra, kultur- och fritidstjänster, säkerhet, förnybarhet, atmosfär och kommunens egna särdrag. De privata företagens och tredje sektorns tjänster kompletterar kommunens serviceutbud.

De kommunala tjänsterna är också en fråga om försörjningsberedskap.

En kommun som huvudsakligen producerar sina tjänster själv, äger sitt energibolag och vattenverk samt producerar förmånliga hyresbostäder för sina kommuninvånare, förbehåller sig möjligheten att besluta om sina kommuninvånares ärenden också då omständigheterna omkring förändras.

Målet ska vara en kommun som på ett omfattande sätt tar hand om och ansvarar för sina medlemmar. Hit hör utöver de lagstadgade tjänsterna också många andra funktioner som ökar kommunernas välmående, självbestämmanderätt och livskraft.

vindkraftverk

Kommunrenovering 2021-2025, så här går det till

JHL:s kommunrenovering består av fyra helheter, som tillsammans innefattar 15 teman.

En fungerande kommun, egna tjänster

Kommunerna står för bildning och pedagogik

Förminskade hälsoklyftor

Kommunerna måste få bukt med sina klimatutsläpp

Våren 2021 kandiderar åter en stor skara JHL-medlemmar i kommunalvalet. JHL önskar att förbundets medlemmar på ett synligt sätt framför kommunrenoveringens teman i sitt valarbete.

JHL har i januari 2021 också gett ut en Kommunalvalsbroschyr, där du hittar verktyg för Kommunrenoveringen i koncis form.