Gå till innehållet

AKTA:s centrala justeringspott betalas som allmän höjning

JAU, FOSU och KT har nått samförstånd om hur den centrala justeringspotten som ingår i AKTA ska fördelas. Potten kommer att fördelas som en allmän höjning, som träder i kraft i oktober.

Huvudavtalsorganisationerna JAU (JHL och Jyty), FOSU och Kommun- och välfärdsarbetsgivarna KT har kommit överens om fördelningen av AKTA-avtalets centrala justeringspott. Den centrala potten betalas som allmän höjning och den uppgår till 0,5 %.

Också de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen höjs med 0,5 procent från och med 1 oktober 2022. Dessutom höjs avtalets minimilön och lönebilagornas grundlöner med 0,5 procent.

Läs mer om fördelningen av potten i huvudavtalsorganisationernas och KT:s gemensamma cirkulär (på finska).

I det treåriga tjänste- och arbetskollektivavtal som slöts i juni kom parterna överens om lönehöjningar som träder i kraft från och med 1 juni. Den allmänna höjningen var 46 euro eller 2,0 procent.

Parterna kom också överens om en miniminivå på lönehöjningarna år 2023 och 2024. Dessutom avtalade parterna om ett femårigt löneprogram. Löneprogrammet är ett separat program. Höjningarna i programmet betalas ovanpå de årliga lönehöjningarna åren 2023−2027. Löneprogrammets höjningar uppgår totalt till fem procent.