Gå till innehållet

Päivi Niemi-Laine fortsätter som ordförande för fackförbundet JHL, Håkan Ekström och Saila Ruuth valdes till branschchefer

Fackförbundet JHL:s representantskap, som har 120 ledamöter, valde förbundets ordförande och två branschchefer.

Den sittande ordföranden Päivi Niemi-Laine och branschchef Håkan Ekström fortsätter lotsa förbundet. Saila Ruuth valdes som efterträdare till den pensionerande branschchefen Teija Asara-Laaksonen.

Päivi Niemi-Laine har arbetat för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL sedan 2009, först som chef för utredning och samhällspolitik. Från 2012 till 2016 arbetade hon som förbundets branschchef och vice ordförande. Niemi-Laine valdes till fackförbundet JHL:s ordförande år 2016.

Ursprungligen började Håkan Ekström arbeta som Egentliga Finlands regionombud för JHL:s föregångare, Kommunsektorns fackförbund KAT år 1992. Från 2001 till 2016 arbetade han först som avtalsombud och efter det som förhandlingschef och ansvarig förhandlingschef.  Ekström valdes till fackförbundet JHL:s branschchef år 2016.

Saila Ruuth arbetar för närvarande som statssekreterare för social- och hälsovårdsministern. Innan sitt uppdrag som social- och hälsovårdsministerns statssekreterare var  Ruuth expert på arbetsmiljö och sociala frågor på Industrifacket. Tidigare har hon bland annat arbetat i undervisnings- och kulturministeriet, i arbetspensionsbolaget Ilmarinen samt i Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa. Ruuth är magister i statsvetenskaper.

Personerna valdes tisdagen den 7 juni i Helsingfors på det konstituerande mötet för JHL:s nya representantskap.

Följ med JHL:s representantskaps konstituerande möte i fackförbundets kanaler 7–8.6.2022: jhl.fi, Facebook och Twitter.

Mer information:
Ordförande Päivi Niemi-Laine
010 7703 295

Branschchef Håkan Ekström
040 828 2865

Branschchef Saila Ruuth
040 746 6441

Meritförteckningar:
Päivi Niemi-Laine
Håkan Ekström
Saila Ruuth