Branschchef Saila Ruuths CV

CV för fackförbundet JHL:s branschchef Saila Ruuth.

Arbetserfarenhet

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

  • branschchef 7.6.2022–

7/2019– Social- och hälsovårdsministeriet, statssekreterare

1/2018– Industrifacket, expert på arbetsmiljö och sociala frågor

9/2015–12/2017 Träfacket, jämställdhets- och socialsekreterare

1/2014–7/2015 Undervisnings- och kulturministeriet, generalsekreterare

8/2012–8/2013 Tavara-arpa ry, vikarie till produktionschef

5/2010–8/2010 Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa, förmånshandläggare

under 2002–2005 samt 2007–2009 flera anställningsförhållanden på Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, utredare av anställningsförhållanden

1/2009–5/2009 Vänsterunga i Södra Finland rf, vikarie till kretssekreterare

9/2007–12/2008 Helsingin Työväen Sivistystyö HTS ry, projektassistent

3/2006–3/2007 Finlands riksdag, riksdagsassistent

12/2005–3/2006 Vänsterunga rf, vikarie till byråföreståndare

Förtroendeuppdrag

Mest betydande ordförandeskap:

2010–2019 ordförande för Vänsterkvinnorna

2011–2013 ordförande för Det Internationella solidaritetsarbetet rf

2007–2009 ordförande för Vänsterförbundet i Nyland rf

2004–2006 ordförande för Vänsterunga i Södra Finland rf

Mest betydande övriga förtroendeuppdrag:

2012–2019 styrelsemedlem i Europeiska vänsterpartiet

2011–2018 Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS rf, suppleant

2010–2013 medlem i Vänsterförbundets partistyrelse

2010–2012 styrelsemedlem i Kepa rf

2007–2015 medlem i delegationen för frivilligt försvar

2003–2007 medlem i Vänsterunga rf:s styrelse

2004–2008 medlem i Borgå stads granskningsnämnd

2000–2004 vicefullmäktig för Borgå stad

Utbildning

magister i statsvetenskap 01/2014

kandidat i statsvetenskap 05/2012

statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet: huvudämne socialpolitik, biämne u-landsforskning

student, Linnankoski gymnasium, Borgå, våren 2001