Päivi Niemi-Laines CV

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laines meritförteckning.

Päivi Niemi-Laine

Arbetserfarenhet

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL;
ordförande 8.6.2016–

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL;
branschchef/vice ordförande 6.6.2012–7.6.2016

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL;
chef för utredning och samhällspolitik 2009–2012

Statsanställdas löntagarorganisation Pardia:
ansvarig samhällsrelationssakkunnig 2008–2009

Statsanställdas löntagarorganisation Pardia:
samordnare för samhällsrelationer 2006–2008

Statsanställdas löntagarorganisation Pardia:
ombudsman för TurvaPardia 2005–2006

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty:
regionombud för Helsingforsregionen/verksamhetsledare 2001–2005

Finlands Riksdag:
riksdagsledamot/minister Johannes Koskinens assistent 1.9.1998–31.7.2001

riksdagsledamot Klaus Hellbergs assistent 29.3.1999–31.8.1999

Mejeriarbetare, Valio i Riihimäki 1998
Biträdande redaktör vid tidningen Hämeen Kansa 1996, 1997, 2001
Lärarvikariat, Riihimäki stad 1988–1997
Lärarvikariat, Loppi kommun 1988–1989
Städare, Kehäyhtiöt 1989–1997
Expedit, Rautakirja Oy 1990
Deltidsanställd expedit, Seppälä Oy 1989
Daghemspraktikant, Riihimäki stad 1989
Städare, Riihimäki stad 1989
Tidningsutdelare, Sanoma osakeyhtiö 1988
Skolgångsbiträde, Loppi kommun 1988
Avdelningsbiträde på ålderdomshem, Riihimäki stad 1987
Korvfabriksarbetare, Lounais-Suomen Osuusteurastamo 1986
Hembiträde, Hanna Vartiainen 1984–1985
Daghemspraktik, Riihimäki stad 1983

Förtroendeuppdrag

KEVA, styrelseledamot 2013–
FFC, styrelseledmot 2012–
FFC, arbetsutskottet, ledamot, 2016–
Ömsesidsiga försäkringsbolaget Turva, styrelseledamot, 2022–
Labore, styrelseledamot, 2022–
Kaleva, förvaltningsrådet 2020-2022
Sysselsättningsfonden, förvaltningsrådet, ledamot 2018–2019
Projektet Ny centralorganisation, mötesrepresentant i förbundens möte 2015–2016
Finlands social och hälsa Soste rf, fullmäktigeledamot 2015–2018
Huvudstadsregionens SAD, styrelsesuppleant 2007–2009
Helsingfors kretsstyrelse, ledamot 2005–2006
Riihimäki stad, stadsfullmäktigeledamot 1997–2005
Tavastlands landskapsförbund, styrelseledamot 2001–2005
Kandidat i valet till Europaparlamentet 2005
Riihimäki stad, stadsstyrelseledamot 2001–2004
Ledamot i grundtrygghetsnämnden 2001–2004
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, fullmäktiges vice ordförande 1997–2000
Ledamot i byggnads- och räddningsnämnden 1997–2000
Riihimäki industriby, styrelseledamot 2000–2005
Kandidat i riksdagsvalet 2002
Tidningen Hämeen Kansa/Viikko-Häme, styrelseledamot 2000–2003
Arbetarnas Bildningsförbunds distriktsorganisation i Södra Tavastland, ordförande 2000–2003

Arbetsgrupper

 • Arbetsgruppen som dryftar tillgången till arbetskraft, social- och hälsovårdsministeriet, 2021–
 • Projektet Robotar och välfärdstjänsternas framtid, ledamot i styrgruppen, 2016–
 • Regeringsprogrammets projekt i anknytning till utvecklingsnätverket för ledarskap, social- och hälsovårdsministeriet, personlig suppleant, 2012–
 • Förhandlingsdelegationen och styrgruppen för välfärdsbranschens arbets- och näringspolitiska utvecklingsprogram, arbets- och näringsministeriet, ledamot, 2008–2012
 • Utveckling av en verksamhetsmodell för samhälleliga företag / Välfärdsbranschens arbets- och näringspolitiska utvecklingsprojekt, ledamot, 2010–2011
 • Projektet Kansliutredning om central- och regionalförvaltning, utredningsgrupp för regionalförvaltning, undergruppen som utreder arbetsfördelningen mellan statlig och kommunal regionalförvaltning och kommunerna, ledamot, 7/2014–10/2014
 • Regionaliseringens samarbetsgrupp, social- och hälsovårdsministeriet, ledamot, 2008–2010
 • Samarbets- och uppföljningsgruppen för regionaliseringens personalpolitik, Statsrådets kansli, personlig suppleant,2007–2010
 • Servicecentralprojektet för ekonomi- och personalförvaltningen inom undervisningsministeriet och dess styrgrupp, suppleant, 2006–2010
 • Arbets- och näringsministeriereformen, ledningsgruppen för förberedelserna för inrättande av arbets- och näringsministeriet, personlig suppleant, 2007–2008
 • Effektivering av samservicen, inrikesministeriet, ledamot, 2006–2007

Internationella organisationer

KPY, styrelseledamot, 2016–
PSI, styrelseledamot 2016–2019
EPSU, styrelseledamot, 2016–2019
FIPSU, styrelseledamot, 2016–2019
Kommunsektorns ständiga kommitté, EPSU, 2011–2016
Kommunsektorns socialdialogkommitté och -arbetsgrupp, EPSU, 2011–2016
EPSU, kommunsektorns ständiga kommitté, de nordiska ländernas arbetsgrupp, NOFS 2011–2016
Young Council, BSSSC – Baltic SeaStates Subregional Co-operation 2001–2005

Utbildning

Filosofie magister, Helsingfors universitet, 2000
MBA-examen, Tammerfors universitet, 2019
Doktorsprogrammet, Tammerfors universitet, 2021–
HHJ-examen (utbildningsprogram för styrelsemedlemmar), Helsingfors handelskammare, 2022
Studier inom allmän rättsordning, 11 sp, Östra Finlands öppna universitet, 2021
Introduktionsutbildning för förvaltningsledamöter inom arbetspensionsförsäkring, TELA ry, 2016 – 2018
SITRA, ledarkurs för hållbar ekonomipolitik, mars 2017–2018
VPK-35, utbildning för kommunikationschefer, MIF, 2015–2016
Försvarskurs, 106 fortsättningskurs 3–4.5.2022
Riksomfattande försvarskurs, 2014
Eeva-studieprogrammet, Talent Partners 2013–
HAUS-JOKO 41, program för ledarskapsutbildning 2010
Tjänste- och arbetsvillkor, Haus, 2005
Löntagarcentralorganisationernas ombudsmannakurs 2002
Finland i Europeiska unionen, 1996

Hobbyer

Löpning, promenader, gym, segling