Branschchef Håkan Ekströms CV

CV för JHL:s branschchef Håkan Ekström.

Håkan Ekström

Arbetserfarenhet

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
– branschchef 1.9.2016–

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
– verksamhetsområdets chef och förhandlingschef för kommunsektorn, kyrkan och välfärdssektorerna 2012–2016

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
– sektoransvarig förhandlingschef, privata sektorerna 2006–2012

Kommunsektorns fackförbund KAT
– avtalsombudsman 2001–2006

Kommunsektorns fackförbund KAT
– regionombudsman, Egentliga Finland 1992–2001

Förtroendeuppdrag

FFC:s styrelse, suppleant, 2012–2016, ordinarie medlem 6/2016 –
– FFC:s arbetsutskott, suppleant, 6/2016–

Utbildning

riksomfattande försvarskurs nr 230, år 2019

studier inom allmän historia, offentlig rätt och organisationsledning
Åbo Akademi och Tammerfors universitet

student

Hobbyer

stuga/fiske, litteratur, schack och filateli