Branschchef Håkan Ekströms CV

CV för JHL:s branschchef Håkan Ekström.

PERSONUPPGIFTER

Namn: Håkan Henrik Ekström
Födelsedatum: 23.3.1967
Hemort: Raseborg stad
Familj: gift, två döttrar

ARBETSERFARENHET

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
– branschchef 1.9.2016–

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
– verksamhetsområdets chef och förhandlingschef för kommunsektorn, kyrkan och välfärdssektorerna 2012–2016

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
– sektoransvarig förhandlingschef, privata sektorerna 2006–2012

Kommunsektorns fackförbund KAT
– avtalsombudsman 2001–2006

Kommunsektorns fackförbund KAT
– regionombudsman, Egentliga Finland 1992–2001

FÖRTROENDEUPPDRAG

FFC:s styrelse, suppleant, 2012–2016, ordinarie medlem 6/2016 –
– FFC:s arbetsutskott, suppleant, 6/2016–

UTBILDNING

student

studier inom allmän historia, offentlig rätt och organisationsledning
Åbo Akademi och Tammerfors universitet

HOBBYER

stuga/fiske, litteratur, schack och filateli