Gå till innehållet

Representantskapet godkände statens förhandlingsresultat

Förhandlingarna om statens tjänste- och arbetskollektivavtal avslutades på ett framgångsrikt sätt på måndag kväll.

Fackförbundet JHL:s representantskap har godkänt statens nya tjänste- och arbetskollektivavtal. Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ. Det godkände förhandlingsresultatet på tisdagkväll den 1 mars vid sitt extra sammanträde.

Representanter för både arbetsgivaren och arbetstagarna nådde måndagen den 28 februari samförstånd om statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

Det tidigare tjänste- och arbetskollektivavtalet löpte ut samma dag. Uppgörelsen innebär också att staten inte hamnar in i ett avtalslöst läge.

Förhandlingsresultatet är tvåårigt och gäller 1.3.2022–29.2.2024. Det följer modellen 1 + 1, dvs. förhandlingar om det andra årets lönelösning ska föras före 21.12.2022.

Om parterna inte uppnår ett förhandlingsresultat för det senare årets del, kan avtalet vid behov sägas upp efter det första året.

Resultatet av envis armbrytning

Armbrytningen om löner och andra villkor var tuff. Förhandlingarna fördes från slutet av föregående år på distans tills förhandlarna från och med föregående vecka träffades ansikte mot ansikte i statens lokaler på Mariegatan i Helsingfors.

Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas också av de andra förhandlingsparternas beslutande organ. Därefter informerar vi mer i detalj om avtalets innehåll.

Utöver JHL är Fackförbundet Pro och förhandlingsorganisationen Fosu parter på arbetstagarsidan i statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

Mer information:

Jorma Viiala, ansvarig avtalsexpert, 040 310 1215
Erika Mattsson, avtalsexpert, 0400 461 411

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001yrken