Förhandlingsläget

Fackförbundet JHL deltar i otaliga avtalsförhandlingar under våren 2022. Vi eftersträvar fördelaktiga avtal för våra medlemmar. Följ förhandlingarna här.

Fackförbundet JHL förhandlar åter om nya kollektivavtal. Förhandlingarna började i slutet av år 2021 med en del av Servicearbetsgivarna Paltas branscher.

En stor del av JHL:s avtal går ut i februari–april 2022. På den här sidan samlar vi information om hur förhandlingarna framskrider.

JHL är Finlands största och förmånligaste fackförbund inom välfärdsområdena. Förbundet har cirka 200 000 medlemmar, som sörjer för finländarnas välfärd, basservice och säkerhet.

Bli medlem i JHL

Förhandlingarna pågår

 • Avainta-avtalet
 • Finnveras kollektivavtal
 • Finnpilot Pilotage
 • Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK)
 • Kommunernas och välfärdsområdenas tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA, SH-avtalet, TS, TIM-AKA och lösningarna för välfärdsområden)
 • Rådgivningsbranschen
 • Järnvägsbranschen
 • Senatkoncernen/försvarsfastigheter
 • Arbetscentralerna
 • Institutet för arbetartradition
 • Idrottsorganisationerna
 • Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal

Förhandlingarna inleds senare

 • Campusta
 • Cleanosol Oy
 • Energibranschens arbetstagare
 • Tjänstemännen inom energibranschen
 • Finavia
 • Helsingfors universitets fastighetstjänster
 • Personliga assistenter
 • Nationalgalleriet
 • Trafikskyddet
 • Sjömansservicebyrån
 • Meritaito Oy, tjänstemän
 • Meritaito Oy, arbetstagare
 • Forststyrelsen
 • Paltas specialbranscher
 • Raskone
 • Hamnbranschen
 • Seure
 • Hälsovårdsbranschen
 • Arbetshälsoinstitutet
 • Universiteten
 • Privata undervisningssektorn
 • Privata socialservicebranschen

Avtalet i kraft till minst år 2023

 • Airpro
 • Finlands färjetrafik