Gå till innehållet

Flera av JHL:s avtalsbranscher övergår till ett avtalslöst läge 1.3 – Vad betyder det?

Flera av JHL:s avtalsbranschers avtalsperiod löper ut den 28 februari. Ett så kallat avtalslöst läge börjar den 1 mars bland annat inom kommunsektorn samt för staten, kyrkan och järnvägsbranschen. Det betyder dock inte vilda västern för anställningsvillkoren, utan det gamla tjänste- och arbetskollektivavtalet tillämpas tills det nya träder i kraft. Arbetsfredsplikten gäller däremot inte längre.

I tjänste- och arbetskollektivavtalen avtalar JHL om bl.a. löner, arbetstider, semestrar och semesterpengar. Avtalen är tidsbundna. När kollektivavtalens avtalsperiod löper ut börjar ett avtalslöst läge.

Här ser du en lista över de avtal som löper ut den 28 februari.

Vad betyder ett avtalslöst läge i praktiken?

När ett tjänste- eller arbetskollektivavtal löper ut följs det gamla avtalets bestämmelser som normalt tills det nya avtalet träder i kraft. Man talar om en så kallad efterverkan. I praktiken innebär detta att

man går på jobb som vanligt och följer det gamla kollektivavtalets bestämmelser gällande anställningsvillkoren.

I ett avtalslöst läge gäller inte arbetsfredsplikten. Avtalsparterna kan utlysa arbetskonflikter för att pressa motparten att godta målsättningar.

När arbetsfredsplikten upphör är strejker mer sannolika

Tjänste- och arbetskollektivavtalens arbetsfredsplikt är i kraft så länge som avtalsperioden är i kraft. Det betyder att alla arbetskonflikter som berör de gällande avtalet är förbjudna.

När avtalsperioden löper ut och det avtalslösa läget inleds upphör även arbetsfredsplikten. Det betyder att arbetskonflikter är möjliga. Varje avtalspart beslutar organisationsmässigt om huruvida arbetskonflikter ska genomföras.  För JHL:s del fattas besluten av förbundets styrelse. Om nya avtal inte uppnås och det avtalslösa läget blir långvarigt är arbetskonflikter sannolika. På arbetstagarsidan är de vanligaste åtgärderna övertids- och skiftbytesförbud och strejk. På arbetsgivarsidan kan det till exempel handla om lockout, där arbetstagarna förhindras från att komma till arbetsplatsen.

Avtalsperioden löper ut den 28 februari eller tidigare

Avtalsperioden löper ut den 28 februari för följande av JHL:s tjänste- och arbetskollektivavtal:

 • kommunsektorn (AKTA, SH-avtalet, TS, kollektivavtalet för timavlönade)
 • staten
 • kyrkosektorn
 • Avainta
 • Seure
 • järnvägsbranschen
 • Paltas specialbranscher
 • Finavia
 • Finnpilot
 • Meritaito
 • Forststyrelsen
 • Campusta
 • Raskone
 • Finnvera
 • tjänstemännen inom energibranschen
 • försvarsfastigheter/Senatsfastigheter

Avtalsperioden har löpt ut redan den 31 januari för följande kollektivavtal:

 • idrottsorganisationerna
 • Trafikskyddet
 • Cleanosol