Gå till innehållet

Förhandlingarna om kollektivavtalet för timavlönade fortsätter

Förhandlingen om det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) fortsatte torsdagen den 24 februari. Fackförbundet JHL:s målsättningar har presenterats för Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. Stämningen vid förhandlingsbordet har varit god hela tiden.

Medan förhandlingsbordet för TIM-AKA väntar på huvudförhandlingsgruppens riktlinjer har förhandlarna gått igenom reformen av lönesystemet samt eventuella textändringar i avtalsbestämmelserna.

– Att reformera och utveckla lönesystemet har hört till våra målsättningar från första början. Lönekonkurrensförmågan på arbetsmarknaden är väsentligt för att vi ska kunna utveckla både lönegrupperna och lönesättningen och beakta även de mångprofessionella/dem med kombinerade uppgifter inom olika lönegrupper. Vi hoppas att detta ska lösas i avtalsresultatet, säger JHL:s avtalsexpert Karita Alanko om detta mål.

Det har gjorts textändringar i arbetstidsparagraferna för att göra tolkningen av bestämmelserna tydligare för alla parter.

Under gårdagens sammanträde fördjupade sig förhandlingsgruppen i familjeledighetsreformen.

– En intressant observation från arbetsgivarsidan var att reformen skulle innebära fler ledigheter och högre kostnader just inom TIM-AKA, konstaterar Alanko.

JHL har dock tydligt konstaterat att avtalsbestämmelserna för timavlönade ska bevaras och att det är mycket viktigt att utveckla dem.

Förhandlingarna fortsätter under eftermiddagen idag fredagen den 25 februari.

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001yrken