Gå till innehållet

Avtalsperioden 1+1 år, lönerna stiger i maj – Det här är rådgivningsbranschens nya ramavtal

Alla förhandlingsparters beslutande organ har godkänt förhandlingsresultatet för rådgivningsbranschens ramavtal. Ramavtalet tillämpas för tjänstemäns anställningsförhållanden bland annat i Marthorna, ProAgriorna och 4H-föreningarna.

JHL förhandlar för närvarande om nya anställningsvillkor inom flera branscher. Det första arbets- och tjänstekollektivavtalet som gick i mål är ramavtalet för rådgivningsbranschen, för vilket förhandlingarna avslutades den 31 januari.

Nu har både arbetstagarnas och arbetsgivarnas beslutande organ godkänt förhandlingsresultatet. Utöver JHL representerades arbetstagarna av Agronomförbundet, Fackförbundet Pro och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty. Arbetsgivarna representerades av Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta.

Rådgivningsbranschens ramavtal tillämpas av ProAgria inom lantbruksbranschen, hushållsorganisationen Marthorna, barn- och ungdomsorganisationen 4H och många mindre företag och organisationer inom branschen.

Nedan beskriver vi resultatets huvudpunkter. Ett närmare sammandrag över förhandlingsresultatet kan du läsa här (på finska): 

Neuvonta-alan neuvottelutulos tiivistelmä 2022 (pptx, 293 kB)

1 Avtalsperioden är 1+1 år

Avtalsperioden är tvåårig och av modellen 1+1. Modellen fungerar så här:

Om inget avtal om löneförhöjningarna för 2023 uppnås före 15.11.2022, går avtalet ut 31.1.2023, dvs. om ett år.
Om ett avtal om löneförhöjningarna uppnås är avtalet i kraft till 31.1.2024.

2 Löneförhöjningar

År 2022 avtalar man lokalt om löneförhöjningarnas tidpunkt, storlek och typ. Förhandlingarna genomförs av arbetsgivaren och arbetsplatsens förtroendeman. I förhandlingarna beaktas arbetsplatsens eller föreningens ekonomi och sysselsättningsläge. Avtalet görs upp skriftligt tillsammans med förtroendemannen före 31.3.2022.

Om inget avtal har uppnåtts före slutet av mars höjs lönerna med ett generellt lönepåslag på 1,5 procent den 1 maj 2022. Utöver det beslutar arbetsgivaren om fördelningen av en arbetsplatsspecifik lokal lönepott på 0,4 procent. Storleken på den arbetsplatsspecifika potten uträknas enligt lönesumman för januari 2022 inklusive naturaförmåner.

Arbetsgivaren måste tillhandahålla en utredning om fördelningen av den lokala lönepotten till förtroendemannen inom den utsatta tidsfristen, och även personalen måste informeras. Om ingen utredning tillhandahålls fördelas även den lokala lönepotten till alla som ett generellt lönepåslag.

Tabellönerna höjs med 1,5 procent från och med 1.5.2022.

Ett avtal om löneförhöjningarna år 2023 ska ingås före 15.11.2022.

Ersättningarna för personalens representanter (förtroendemän, vice förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige) höjs med 1,9 procent från och med 1.5.2022.

3 Nya bestämmelser

Möjlighet till kurser för vice förtroendemän

I kollektivavtalet inkluderas en rekommendation att vice förtroendemän ska ha en möjlighet att delta i åtminstone grundläggande kurser för förtroendemän och i årliga aktualitetsdagar inom rådgivningsbranschen på arbetstid.

Arbetsgivaren och vice förtroendemannen i fråga avtalar dock alltid separat om deltagande i kurser eller andra utbildningar samt om ersättning för inkomstbortfall.

Familjeledighetsreformens bestämmelser ska ingå i kollektivavtalet

Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022. Reformen påverkar även kollektivavtalen. Inom rådgivningsbranschen grundas en gemensam arbetsgrupp mellan parterna, som bereder de ändringar i kollektivavtalet som lagen kräver. Ett ramvillkor för gruppens arbete är att ändringarna inte får medföra ökade kostnader.

Mer information: 

Sari Jokinen, avtalsexpert, 050 461 9316

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001yrken