Avtalsrörelsen 2022

Fackförbundet JHL eftersträvar kännbara löneförhöjningar som jämnar ut ogrundade löneskillnader i kollektivavtalsförhandlingarna. Också arbetstiderna ska förbättras, så att JHL:s stjärnproffs kan utföra ett bättre arbete.

Du JHL-medlem har gjort dig förtjänt av löneförhöjning, om du så jobbar i en operationssal, vid instrumentvårdens tvättmaskin, på daghem eller vid plogbilens ratt. Fackförbundet JHL tar i förhandlingarna hand om sina medlemmars anställningsvillkor.

Fackförbundet JHL:s mål inför avtalsförhandlingarna 2022

Förhandlingarna om JHL:s kollektivavtal går som hetast under vårvintern 2022. Fackförbundet JHL godkände i oktober 2021 de allmänna förhandlingsmålen för den kommande avtalsrörelsen. De tre viktigaste målen är:

  • Mer köpkraft med rättvisa löner
  • Vi avtalar bättre, lokalt
  • Arbetstider och familjeledigheter ska stöda välbefinnandet

Noggrannare presentation av avtalsmålsättningarna

Mer köpkraft för lönen!

Rejäla löneförhöjningar som förbättrar köpkraften, förhöjningar som inriktas särskilt på låglönebranscherna och en del av förhöjningarna i euro och en del i procent. Det är JHL:s metod för att inrikta löneförhöjningarna på de branscher som just nu är i en lönegrop.

Vi avtalar bättre, lokalt

JHL anser att det nu är dags att avtala bättre om många frågor, lokalt. Det är alltid förtroendemannen eller JHL-föreningen som sluter de lokala avtalen. Då hamnar inte arbetstagaren i underkant vid förhandlingsbordet.

Bättre arbetstider, sänkt frånvaro

Arbetstagarna mår bättre och har mindre frånvaro från jobbet då arbetstiderna flexar enligt livssituationen. Arbetstagarna ska vara delaktiga i planeringen av sina arbetstider.

Förhandlingsnyheter

Vilka är fackförbundet JHL:s förhandlingsmål, vad händer vid förhandlingsborden? Följ med JHL:s nyhetsrapportering, så vet du.