Gå till innehållet

Beslutsfattarbrev 4/2021

JHL:s beslustfattarbrev skickas till kommundirektörer, riksdagsledamöter, kommunala beslutsfattare, JHL-anslutna beslutsfattare och JHL-aktiva.

Bästa beslutsfattare,

Vi vill stödja dig i ditt utmanande arbete genom att erbjuda information och synvinklar i beslutsfattarbrevet från Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Jag önskar att du kan utnyttja innehållet i breven i ditt beslutsfattande och för att främja invånarnas välfärd.

JHL:s beslutsfattarbrev skickas till kommundirektörer, riksdagsledamöter, kommunala beslutsfattare, JHL-anslutna beslutsfattare och JHL-aktiva. Vi tar gärna emot respons på breven. Du kan kontakta mig direkt.

Med en önskan om givande lässtunder
Johanna Värmälä, specialsakkunnig
johanna.varmala@jhl.fi
tel. 0505927619

Jag önskar er styrka att fatta viktiga beslut!Gratulationer till nya kommunbeslutsfattare, jag önskar er styrka att fatta viktiga beslut i kommuner och städer! Styrka och visdom behövs också i det dagliga arbetet för tjänstemän, där ett särskilt fokus för närvarande ligger på att bygga upp välfärdsområdena och att se till att framtidens kommuner är livskraftiga. I våras erbjöd vi er ett dokument som gäller JHL:s kommunrenovering. Dokumentet erbjuder fortfarande redskap med vilka kommunerna sätts i ännu bättre skick. Den offentliga sektorn ska fortsättningsvis ha huvudansvaret för tjänsterna. Övriga aktörer kan vid behov komplettera serviceutbudet.

Kommunerna kommer också i fortsättningen att ansvara för viktiga uppgifter, såsom småbarnspedagogik, tjänster för unga (länk på finska) och undervisning. Kommunerna kommer också att ha ett större ansvar än tidigare för sysselsättningstjänsterna. Fackförbundet JHL är bekymrat över den rådande bristen på arbetskraft. Arbetskraftsbristen måste lösas så att de hälsomässiga och sociala problemen inte hopar sig. Att sätta servicen i skick är, förutom mänskligt, också betydligt billigare än att reparera skador i efterhand.

Efter det historiska beslutet om vårdreformen har riksdagen ännu många andra betydande saker att lösa. En av dem gäller äldreomsorgen. Vi har redan fått en bindande personaldimensionering för äldreomsorgen i Finland. Nu är det dags att sätta hemvården i skick. Inom hemvården är bristen på arbetstagare så skriande att en del av de äldre inte får de tjänster de behöver. Hemvårdens finansiering måste också sättas i skick utan dröjsmål, och en bindande personaldimensionering måste oundvikligen införas inom hemvården.

Jag önskar er alla styrka och framgång
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

 

Varför betalar vi skatter?

Med skatter finansieras de högklassiga offentliga tjänster som vi använder genom livet. Skatter och beskattning delar ändå åsikter. Någon betalar gärna skatter, någon annan tycker att skatterna är på tok för höga. Vad borde man då tycka om dem?

Varför betalar vi skatter? Vilken nytta har man av dem? Vad får vi genom att betala skatter? JHL:s specialsakkunnig Merja Launis-Ahtiainen ger fem perspektiv på saken.

Läs blogginlägget på JHL:s webbplats: Varför betalar vi skatter?

Ekonomisk översikt

Fackförbundet JHL publicerar ekonomiska översikter flera gånger per år. I översikterna granskas den allmänna ekonomiska situationen i Finland till stor del med hjälp av statistik och forskningsinformation. Den ekonomiska översikten för hösten 2021 kan läsas på JHL:s webbplats (på finska).

I korthet kan det konstateras att Finlands ekonomi återhämtar sig snabbare än förväntat och åtgärderna för att stimulera ekonomin har haft en positiv effekt.

Sysselsättningsgraden har återhämtat sig snabbt och coronasvackan börjar vara övervunnen. Arbetslöshetsgraden har ändå sjunkit lite långsammare, vilket betyder att en betydande del av dem som fått arbete har kommit från utanför arbetsmarknaden.

Inom en snar framtid kan ändå problemen med tillgången på arbetskraft bli en flaskhals för ekonomisk tillväxt. Potentiella arbetssökandes egenskaper, såsom kompetens, har en väsentlig inverkan på tillgången på arbetskraft. Egenskaperna för lediga jobb, såsom anställningsvillkoren, påverkar också.

Problemen med tillgången på arbetskraft skulle i framtiden kunna underlättas med satsningar i utbildning, utvecklade arbetsvillkor och ökad arbetskraftsinvandring.

Ta del av den ekonomiska översikten (på finska)

Hälsningar från Keva: God praxis för kommunerna angående välbefinnande i arbetet

Den offentliga sektorns pensionsbolag Keva har uppskattat att kommunernas årliga kostnader för arbetsoförmåga uppgår till 2 miljarder euro. Av det här beloppet skulle det vara möjligt att spara ungefär 500 miljoner med god praxis för ledning av arbetsförmågan.

Då kommunalvalet närmade sig, fick partierna material för kandidater från Keva angående välbefinnande i arbetet på kommunsektorn samt utveckling av ledning av arbetsförmågan. I materialet finns bl.a. bra exempel från olika kommuner i Finland om hur de här kommunerna har förbättrat välbefinnande i arbetet.

Då man minskar arbetsoförmåga, förbättras personalens ork i arbetet och förmågan att konkurrera för kompetent arbetskraft. Det minskar också kostnaderna för kommunens del. Keva har önskat att de fullmäktige som inleder sin verksamhet i kommunerna skulle ta en stark strategisk roll i ledning av arbetsförmågan under den kommande kommunalvalsperioden.

Ta del av det material som Keva har skickat till partierna