Gå till innehållet

JHL-medlem, uppdatera din information i mittJHL och delta i utlottningen av gåvokort

Nu är det dags att kontrollera och uppdatera medlemsinformationen i mittJHL. Det är särskilt viktigt att de personer som i september övergår till det nya SH-avtalet uppdaterar sin medlemsinformation. Då du kontrollerar din medlemsinformation i mittJHL under perioden 23.8-4.102021 deltar du dessutom i utlottningen av gåvokort till S-gruppen.

MittJHL är JHL-medlemmarnas egen elektroniska servicekanal. I mittJHL kan du när och var som helst sköta ärenden i anslutning till ditt medlemskap. I mittJHL kan du till exempel meddela om befrielse från medlemsavgift, kontrollera dina kontaktuppgifter och information om din arbetsgivare, kontrollera att din avtalsbransch är korrekt (vilket kollektivavtal som följs på din arbetsplats), meddela om förändringar i arbetstiden, beställa ett medlemskort, tidningen Motiivi eller fickkalendern.

Kontrollera att din medlemsinformation är korrekta

I mittJHL ska du under medlemsinformation, personuppgifter ange din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Under medlemsinformation, anställningsförhållanden ska du ange yrkesbeteckning, din arbetsgivare och din avtalsbransch. Kontrollera dessa och korrigera om det behövs!

I mittJHL finns kontaktuppgifter samt information om arbetsgivare och kollektivavtal under länken ”medlemsinformation”. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta och uppdatera om det behövs.Då din medlemsinformation är korrekt kan du vara säker på att precis de meddelanden som berör dig kommer fram. JHL:s meddelanden skickas till den e-postadress och det telefonnummer som du angett. Därför är det utomordentligt viktigt att informationen i mittJHL är korrekt.

Det är särskilt viktigt att de medlemmar som 1.9.2021 övergår till SH-avtalet kontrollerar och korrigerar sina uppgifter.

Du som övergår till SH-avtalet, vänta först på att din arbetsgivare meddelar dig om byte av avtalsbransch. Logga därefter in i mittJHL och ändra din avtalsbransch till kollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal. Kontrollera samtidigt att dina kontaktuppgifter, din yrkesbeteckning och informationen om din arbetsgivare är korrekt.

Kontrollera, uppdatera och vinn ett gåvokort till S-gruppen!

Bland alla dem som under perioden 23.8−4.10.2021 loggar in i mittJHL lottas 20 stycken gåvokort till S-gruppen värda 50 euro ut. Utlottningen sker 7.1.2021. Läs tävlingsreglerna här.

Om du inte ännu har loggat in i mittJHL, skapa nu användarkoder till tjänsten. Läs också webbsidan med information om mittJHL.