Gå till innehållet

JHL:s representantskap sammanträder – medlemmarnas hjältemodiga insats under coronavåren fick beröm: ”Proffsen visade prov på omsorg och samhällsansvar”

Finland klarade coronakrisen tack vare den offentliga sektorns yrkesproffs. Härnäst behövs en klok politik som försvarar de svaga, påminner JHL:s representantskapsordförande Sirkka-Liisa Kähärä och förbundsordförande Päivi Niemi-Laine.

Vi klarade livhanken! Nämligen coronavåren, som först hotade rubba hela samhället.

JHL:s stadgeenliga vårmöte genomförs på distans. Mötet inleddes med en känsla av lättnad på onsdagmorgon den 26 augusti. I luften fanns också stolthet. Finland klarade sig inte igenom de utmaningar som coronapandemin bjöd på utan den offentliga sektorn och välfärdsområdenas yrkesproffs.

Ordförande för JHL:s representantskap Sirkka-Liisa Kähärä leder representantskapets vårmöte i JHL-huset i Helsingfors

– Den offentliga sektorn höll samhället på fötter, konstaterade ordförande för JHL:s representantskap Sirkka-Liisa Kähärä då hon öppnade representantskapets vårmöte.

Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ. Representantskapet sammanträder stadgeenligt två gånger i året, under våren och hösten. Vårmötet sköts fram på grund av coronakrisen.

JHL:s representantskapsmöte genomförs på distans. Representantskapets ordförande Sirkka-Liisa Kähärä öppnade mötet.

Fantastisk yrkeskunskap mitt i krisen

Sirkka-Liisa Kähärä berömde JHL-medlemmarnas heroiska insats i hanteringen av undantagstillståndet.

– Personalens visade prov på oerhört engagemang och yrkeskunskap i en krävande situation då uppgifterna växlade i ett snabbt tempo. Den offentliga sektorns och välfärdsområdenas yrkesproffs gjorde vad de är berömda för: visade omsorg om andra och tog samhällsansvar.

Stå alltid på den svagares sida. Tjänsterna tillhör alla.

Coronakrisen är inte över. Kähärä påminde Sanna Marins regering om att det härnäst är viktigt att ta hand om kommunernas livskraft – och de kommunala beslutsfattarna om att privatisering och utläggning av tjänster inte lönar sig.

– Regeringens viktigaste uppgift vid budgetförhandlingarna är att garantera kommunernas finansieringsbas så att servicen fungerar och sysselsättningen hålls på en hög nivå.

Stå alltid på den svagares sida. Tjänsterna tillhör alla, framförde Kähärä.

JHL reagerade omedelbart på krisen

Också JHL:s ledning stod i medlet av mars inför något nytt och obekant, sade JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine i sitt tal. Ledningsgruppen sammanträdde genast efter att landets regering hade konstaterat att det råder undantagsförhållanden i Finland .

– Vi beslutade se till att trygga servicen för våra aktiva och våra medlemmar, summerade Niemi-Laine händelserna i mars.

Vi blev av med den oavlönade arbetstidsförlängningen. Nu vore det omöjligt att bli av med den.

Ordförande konstaterade att det mest ledsamma under coronakrisen var att inte få träffa medlemmarna ansikte mot ansikte.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vetoaa kuntapäättäjiin lomautustilanteissa
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Niemi-Laine påminde också om hur koncepten för vårens kollektivavtalsförhandlingar helt fick skrivas om.

– De fem månader långa förhandlingarna var segslitna och svåra. Men vi lyckades uppnå löneförhöjningar enligt den allmänna linjen. Vi blev av med den oavlönade förlängda arbetstiden. Nu skulle det inte längre vara möjligt.

– Jag vågar säga att avtalen är bra, för att inte säga förträffliga, sett mot coronabakgrunden.

Niemi-Laine ritade också upp stegmärken för sysselsättningspolitiken. Arbetslöshetsskyddet ska inte enligt henne förändras.

– Tjänsterna ska förbättras så att den arbetslösa kan skräddarsy dem enligt sina egna behov. Inga nedskärningar får göras i någons arbetslöshets- eller inkomstskydd.