Avtalsrörelsen 2020

Arbets- och tjänstekollektivavtalen där JHL är avtalspart löper huvudsakligen ut i slutet av mars 2020. Förbundet har redan i maj i år börjat förbereda sig för den kommande avtalsrörelsen. På denna sida finns information om hur förberedelserna framskrider och i sinom tid kommer förhandlingsresultaten också in här.

slut på gratisarbetet

JHL förhandlar om arbets- och tjänstevillkoren i januari – mars 2020.  Förberedelserna för den kommande avtalsrörelsen har inletts i god tid. I maj 2019 frågade JHL sina medlemmar om vilka förhandlingsmål som vi borde ställa upp. Förberedelserna fortsätter hela hösten.

Ny medlemsenkät

JHL har 9.9 sänt en ny, preciserande enkät i anslutning till avtalsförhandlingarna till alla sina medlemmar. Svarstiden löpte ut 18.9. Resultaten presenteras i slutet av september.

Slut på gratisarbetet! -material

I JHL:s materialbank, i kampanjmaterialen finns material i anslutning till kampanjen Slut på gratisarbetet! som föreningarna och medlemmarna fritt kan använda.

För närvarande finns där

 • En PowerPoint-modell
 • En plakatmodell om diskussionstillfälle kring temat Slut på gratisarbetet som kan skrivas ut och fyllas i
 • Ett facebook-motiv samt anvisningar hur det ska användas
 • Sju olika omslagsbilder för Facebook – en allmän och sex som föreställer JHL:s yrkesbranscher

Diskussionstillfällen kring temat Slut på gratisarbetet!

I september – november ordnar JHL 13 diskussionstillfällen på olika håll i landet kring temat Slut på gratisarbetet!

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och förhandlingscheferna Kristian Karrasch och Mari Keturi deltar i dem.

Datum och orter

Noggrannare adresser och klockslag preciseras senare. Följ med denna webbsida och JHL:s evenemangskalender.

Diskussionstillfället den 11 november i Helsingfors ordnas på svenska. Det är möjligt att delta i det svenska diskussionstillfället via videoförbindelse från regionkontoret i Vasa och regionkontoret i Åbo. Läs mer här.

De övriga diskussionstillfällena ordnas på fnska.

 • 30.9 Kauhava
 • 1.10 Björneborg
 • 2.10 Ikalis
 • 14.10 Rovaniemi
 • 15.10 Uleåborg
 • 16.10 Lahtis
 • 28.10 Jyväskylä
 • 31.10 Åbo
 • 5.11 Helsingfors
 • 6.11  Kouvola
 • 11.11 Kuopio
 • 11.11 i Helsingfors på svenska. Läs mer här.
 • 19.11 Tavastehus