Gå till innehållet

Använd din röst i välfärdsområdesvalet!

– Päivi Niemi-Laine

Det första välfärdsområdesvalet är viktigt eftersom man i valet drar upp riktlinjer som sträcker sig långt in i framtiden. Valet är särskilt viktigt för JHL:s medlemmar eftersom många är i en nyckelposition vid tryggandet av tjänster inom social- och hälsovården samt brand- och räddningsväsendet. Totalt överförs nästan en fjärdedels miljon arbetstagare från kommunerna till välfärdsområdena.

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet år 2023 men de viktigaste besluten fattas redan i år. I inledningsskedets strategier dras riktlinjer upp för tjänsteproduktionen, upphandlingar, löneharmonisering, arbetskraftens tillräcklighet och många andra grundläggande principer som är viktiga för arbetstagarna. Också personalens delaktighet i genomförandet av förändringen ska planeras. Därför är det viktigt att du röstar för tjänsterna i välfärdsområdesvalet.

Personalens välbefinnande är viktigt eftersom man beräknar att det inom knappt tio år, fram till år 2030, behövs 170 000 arbetstagare till social- och hälsovårdssektorn. Och cirka 200 000 arbetstagare behövs inom de följande 15 åren. Goda arbetstagare finns det redan gott om. Nu behövs goda arbetsgivare så att personalen orkar i arbetet och kommande arbetstagare vågar sig till branschen. Det behövs också särskilt olika proffs inom social- och hälsovård för att stödja orken i arbetet för alla yrkesproffs. Social- och hälsovården består av servicekedjor som upprätthålls av yrkesproffs och det är proffsen som tillsammans tar hand om patientens trygghet och varandras ork i arbetet.

Hälsovården och tjänsterna inom äldreomsorgen är de helheter som människorna hållit för viktigast i kommunalval. Uttryckligen de frågorna beslutar vi om nu.

Välfärdsområdesfullmäktige fattar viktiga linjebeslut som påverkar vardagen för oss alla. Det är viktigt att starka offentliga tjänster i fortsättningen står som ryggrad för social- och hälsovården och räddningsväsendet. Ofta lägger man inom tjänsterna märke till endast den personal som man är i direkt kontakt med, men det är lika viktigt att stödtjänsterna i bakgrunden fungerar väl.

I samband med reformen måste vi se till att stärkandet av förbyggande tjänster, primärvård och socialtjänster genomförs. Det finns en fara att den specialiserade sjukvårdens roll betonas för mycket. Utgångspunkten ska vara att ingen som söker sig till tjänster själv behöver veta om man är i behov av primärvård eller specialistvård, utan vården ska fås då den behövs. Det är proffsens uppgift att ordna servicen så att var och en får den hjälp och vägledning som hen behöver.

Det är viktigt att starka offentliga tjänster i fortsättningen står som ryggrad för social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Kom ihåg att rösta i välfärdsområdesvalet! Förhandsröstningen pågår fram till 18 januari. Valdagen är söndagen den 23 januari.