Gå till innehållet

Fackförbundet JHL:s representantskap godkände kyrkans kollektivavtal – här är det nya tvååriga avtaletger med 5 procent från ingången av april 2023

Kyrkans tjänste- och anställningsvillkor är nu utstakade för de följande två åren. Fackförbundet JHL och de övriga avtalsparterna har godkänt förhandlingsresultatet för kyrkans nya avtal.

JHL:s representantskap godkände fredagen den 3 mars 2023 det förhandlingsresultat som uppnåtts tidigare under veckan för kyrkans nya tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK).

Löntagarnas företräds i avtalet av Kyrkfackets union (JHL och Jyty), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Kyrksektorn rf. Evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivare representeras av Kyrkans arbetsmarknadsverk. Den nya avtalsperioden är 1.3.2023–28.2.2025.

Allmän höjning betalas ut i april 2023

År 2023 är lönehöjningen jämnt fem (5,0) procent och den utbetalas från och med den 1 april. Lönetillägget betalas som allmän höjning. Det är endast grundlönen som höjs. Arbetserfarenhetstilläggen och prestationstilläggen höjs inte.

För församlingens högsta lednings del är lönehöjningen 4,5 procent. I timlönesystemet är den allmänna höjningen också 4,5 procent.

År 2024 justeras grundlönerna i alla lönesystem med minst en allmän höjning på 2,5 procent från och med den 1 februari 2024.

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden höjs från och med 1 april 2023 med 4,5 procent med avrundning uppåt till följande heltal.

År 2024 är höjningen minst 2,5 procent.

Arbetserfarenhetstillägg

En ny lägsta nivå efter tre (3) tjänsteår tilläggs i arbetserfarenhetstilläggen. Arbetserfarenhetstilläggets belopp är den tidigare femårsnivån.

Femårsnivån höjs till en nivå mittemellan den tidigare fem- och tioårsnivån.

Familjeledigheter

I fortsättningen har barnets andra förälder rätt att få ordinarie lön under en tidsperiod som innefattar de första 32 vardagarna av föräldraledigheten.

Se noggrannare:

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2022– 2024 underteckningsprotokoll (på finska)

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2022, presentation av förhandlingsresultatet (på finska)

Mer information: avtalsexpert Keijo Hiltunen, tfn 050 438 8105

P.S. Vill du veta vad som är på gång i JHL:s avtalsförhandlingar? Du hittar det aktuella förhandlingsläget här.

Nyheten har preciserats 6.3.2023 kl. 9.03. Information om att det endast är grundlönen som höjs har korrigerats.