Avtalsrörelsen

Fackförbundet JHL har åter inlett förhandlingarna om sina medlemmars viktigaste medlemsförmån, nämligen arbets- och tjänstekollektivavtalen. På den här sidan finns information om hur förhandlingarna framskrider inom olika avtalsbranscher.

Vi bevakar alltid medlemmens intressen vid förhandlingsbordet. Anslut dig du också, ju fler medlemmar vi har, desto bättre förhandlingsstyrka.

Bli medlem i JHL!

Följ med förhandlingsnyheterna och förhandlingsläget på vår webbplats.

Vilka avtal förhandlar vi om nu?

De första kollektivavtalen som ditt fackförbund JHL slutit löper ut redan i början av år 2023.

  • Färjetrafikens, Cleanosols och Sjömansservicebyråns kollektivavtal löper ut i januari-februari.
  • De personliga assistenternas kollektivavtal löper ut i april.
  • Av de arbets- eller tjänstekollektivavtal som slutits för åren 2022–2024 är över 20 stycken villkorliga avtal som gäller i 1+1 år.  Villkorligheten betyder att parterna måste nå samförstånd om lönehöjningarna för år 2023 före ett visst datum. Förhandlingar om villkorliga avtal kan också föras under benämningen optionsförhandlingar. Om samförstånd om höjningarna inte uppnås, löper avtalet ut redan år 2023 och nya förhandlingar om anställningsvillkor inleds. Om samförstånd uppnås, gäller kollektivavtalet i två år.

I tabellen nedan ser du om ditt arbets- eller tjänstekollektivavtal hör till de villkorliga avtalen

JHL:s tjänste- och arbetskollektivavtal som löper ut vid en fastställd tidpunkt

Här kan du också ladda en tabell där vi samlat tidpunkterna när alla avtal löper ut

Nyheter om avtalsförhandlingarna

Förhandlingsläget beträffande JHL:s arbets- och tjänstekollektivavtal

Nedan finns en förteckning över förhandlingsläget.

  • Ramavtalet för rådgivningsbranschen, förhandlingar pågår
  • Kollektivavtalet för järnvägsbranschens + VR-koncernen, förhandlingar pågår
  • Kollektivavtalet för Seure, förhandlingar pågår
  • Kollektivavtalet för institutet för arbetartradition, avtalet har sagts upp, avtalet löper ut 31.1.2023
  • Arbetscentralernas kollektivavtal, avtalet har sagts upp, avtalet löper ut 31.1.2023