Avtalsrörelsen

Fackförbundet JHL har åter inlett förhandlingarna om sina medlemmars viktigaste medlemsförmån, nämligen arbets- och tjänstekollektivavtalen. På den här sidan finns information om hur förhandlingarna framskrider inom olika avtalsbranscher.

Vi bevakar alltid medlemmens intressen vid förhandlingsbordet. Anslut dig du också, ju fler medlemmar vi har, desto bättre förhandlingsstyrka.

Bli medlem i JHL!

Följ med förhandlingsnyheterna och förhandlingsläget på vår webbplats.

Vilka avtal förhandlar vi om nu?

De första kollektivavtalen som ditt fackförbund JHL slutit löper ut redan i början av år 2023.

 • Färjetrafikens, Cleanosols och Sjömansservicebyråns kollektivavtal löper ut i januari-februari.
 • De personliga assistenternas kollektivavtal löper ut i april.
 • Av de arbets- eller tjänstekollektivavtal som slutits för åren 2022–2024 är över 20 stycken villkorliga avtal som gäller i 1+1 år.  Villkorligheten betyder att parterna måste nå samförstånd om lönehöjningarna för år 2023 före ett visst datum. Förhandlingar om villkorliga avtal kan också föras under benämningen optionsförhandlingar. Om samförstånd om höjningarna inte uppnås, löper avtalet ut redan år 2023 och nya förhandlingar om anställningsvillkor inleds. Om samförstånd uppnås, gäller kollektivavtalet i två år.

I tabellen nedan ser du om ditt arbets- eller tjänstekollektivavtal hör till de villkorliga avtalen

JHL:s tjänste- och arbetskollektivavtal som löper ut vid en fastställd tidpunkt

Här kan du också ladda en tabell där vi samlat tidpunkterna när alla avtal löper ut

Nyheter om avtalsförhandlingarna

Förhandlingsläget beträffande JHL:s arbets- och tjänstekollektivavtal

Nedan finns en förteckning över förhandlingsläget.

 • Heta-avtalet för personliga assistenter, förhandlingarna pågår.
 • Kollektivavtalet för hamnbranschen har sagts upp, avtalet löper ut 31.3.2023.
 • Kollektivavtalen för Servicearbetsgivarna Paltas specialbranscher (EPA tes), Finavia, Finnpilot Pilotage, Arctia meritaito (arbetstagarna och tjänstemännen), Forststyrelsen, Senatsfastigheter och Försvarsfastigheter har sagts upp, avtalsperioden i dessa avtal löper ut 28.2.2023.
 • Kollektivavtalet för Campusta har sagts upp, avtalet löper ut 28.2.2023.
 • Idrottsorganisationerna och de idrottsföreningar som ingår i avtalet med ett anslutningsprotokoll, kollektivavtalsförhandlingar pågår.
 • Nationalgalleriet, kollektivavtalsförhandlingar pågår.
 • Senatsfastigheter och Försvarsfastigheter, kollektivavtalsförhandlingar pågår
 • Hamnbranschen, kollektivavtalsförhandlingar pågår.
 • Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal har sagts upp, avtalet löper ut 28.2.2023. Förhandlingarna pågår.
 • Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal har sagts upp, avtalen löper ut 28.2.2023. Förhandlingarna pågår.
 • Kollektivavtalet för Cleanosol har sagts upp, avtalet löper ut 28.2.2023.
 • Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal, förhandlingarna har avbrutits
 • Kollektivavtalet för personalen inom järnvägsbranschen och VR-gruppen, parternas kollektivavtal för järnvägsbranschen som kompletterar kollektivavtalet har sagts upp. Avtalet löper ut 28.2.2023.
 • Kollektivavtalen för idrottsorganisationerna och idrottsorganisationernas anslutningsprotokoll har sagts upp, avtalen löper ut 31.1.2023.
 • Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal, förhandlingarna pågår.
 • Färjetrafikens kollektivavtal har sagts upp, avtalet löper ut 31.1.2023.
 • Förhandlingsresultatet om nytt kollektivavtal för bemanningsbolaget Seure har godkänts.
 • Statens tjänste- och arbetskollektivavtal, förhandlingar pågår.
 • Kollektivavtalet för järnvägsbranschen + VR-koncernen, förhandlingar pågår.
 • Kollektivavtalet för institutet för arbetartradition, avtalet har sagts upp, avtalet löper ut 31.1.2023.
 • Arbetscentralernas kollektivavtal, avtalet har sagts upp, avtalet löper ut 31.1.2023.
 • Ramavtalet för rådgivningsbranschen, avtalet har sagts upp, avtalet löper ut 31.1.2023. Förhandlingar pågår.