Gå till innehållet

Statens kollektivavtalsförhandlingar framskred något

Förhandlingarna om statens löneförhöjningar framskred lite i gårdagens förhandlingar. Utöver löneförhöjningarna diskuterades avtalsbestämmelserna. Parterna återvänder till förhandlingsbordet idag tisdag.

Statens avtalsförhandlingar fortsatte måndagen den 20 februari. Vid förhandlingsbordet fördes fortsatt diskussion om arbetsgivarens förslag. Huvudavtalsorganisationerna tog ställning till förslaget och förde även fram sina egna målsättningar. Diskussionen var livlig och hettade stundom till.

– Att trygga köpkraften är viktigt för oss på grund av den höga inflationen. Ekonomiska prognoser tyder på att inflationen kommer att fortsätta höjas, säger JHL:s avtalsexpert Erika Mattsson.

Utöver löneförhöjningarna diskuterades även avtalsbestämmelserna i förhandlingarna.

– De övriga arbetsvillkoren är också viktiga för oss, konstaterar ansvarig avtalsexpert Harri Turunen.

Statens huvudavtalsorganisationer har sagt upp statens tjänste- och arbetskollektivavtal så att det upphör den 28 februari 2023. Det betyder samtidigt att arbetsfreden upphör.

Tjänstemännen och arbetstagarna representeras i statens kollektivavtalsförhandlingar av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Pro och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Arbetsgivarparten representeras av Statens arbetsmarknadsverk.

Mer information:
avtalsexpert Erika Mattsson, 0400 461 411
ansvarig avtalsexpert Harri Turunen, 050 461 9303